';

STIHL Multisport Challenge

Viljandimaa, 30. juuni 2019

STIHL Multisport Challenge on seiklusspordivõistlus, kus osalejatel tuleb läbida korraldaja poolt ette märgitud võistlusrada. Rada jaguneb erinevateks etappideks ja liikumisviisideks on jooks, ratas ja kajak/kanuu. Lisaks on rajal erinevad lisaülesanded. Võistlus toimub kaheliikmelistes võistkondades ja osalejad saavad valida kolme raja vahel: 100km (must rada), 65km (punane rada) ja 35km (roheline rada).
Ettemärgistatud rada

Kindel ja ette märgitud rada ei nõua osalejatelt head ja kiiret orienteerumisoskust, vaid võimaldab täielikult keskenduda oma füüsilise pingutuse maksimaliseerimisele.

Põnevad lisaülesanded

Lisaülesanded lisavad huvitavaid väljakutseid kõigile. Osad lisaülesanded pakuvad ka lõbusat vaheldust muidu suurele füüsilisele pingutusele.

Loodus

Kaunis maastik ja uued rajad ootavad avastamist!

Juhend

STIHL Multisport Challenge

STIHL MULTISPORT CHALLENGE

Tulemused
Etapid
Video 2018
Pildid 2018

 

Video 2017
Galerii 2017
 • STIHL MULTISPORT CHALLENGE

 

STIHL Multisport Challenge  on seiklusspordi võistlus, kus 2-liikmelised võistkonnad peavad erinevate liikumisviisidega (jooks, ratas, kajak) läbima ette märgistatud raja. Tegemist ei ole orienteerumisvõistlusega, vaid tähistatud rajal erinevate liikumisvahenditega võistlusega. Osalejatel on võimalik valida kolme erineva pikkusega raja vahel (100km, 60km ja 30km).

STIHL Multisport Challenge eesmärk on:  

 • Populariseerida sportlikku eluviisi ja seiklussporti kui spordiala.
 • Pakkuda inimestele uut mitmekülgset spordiüritust.
 • Suunata osalejaid Eestimaa loodusesse sportima.

 

 • Aeg ja koht

Viljandimaa

30.06.2019

 • Võistlusrada

Võistlusrada on korraldaja poolt ette märgistatud (lindid, nooled tee peal, rajaturvajad). Teed on avalikule liiklusele avatud, tuleb olla ettevaatlik, järgida liikluseeskirju ja korraldajate märguandeid! Rajatähiste rikkumine või kaasvõistlejate eksitamine rajalt on keelatud. Rajatähistuse mitte nägemisel järgida kõige loogilisemat teed edasi liikumiseks. Võistlusrada kulgeb erinevatel pinnastel, sellega kaasnevad ka erinevad ohud, millega peab arvestama (oksad, juurikad, kivid, pehme pinnas).

Kui võistkond on lahkunud kogemata võistlusrajalt, siis tuleb liikuda sama teed pidi tagasi ning jätkata võistlusrada täpselt samast kohast, kust rajalt lahkuti. Kõik võistkonnad kannavad GPS jälgimisseadet.

 

 • Distsipliinid
 • Ratas – Rattarada kulgeb nii mööda asfalti, kruusateid, metsateid kui ka mööda singleid ja väikseid radu. Rattaetappidel on lubatud kasutada rattakingi. Jalgrattakiivri kasutamine on kohustuslik!
 • Jooks – Jooksurada kulgeb nii kruusateedel, asfaldil, kõnniteedel, metsateedel kui ka erinevatel pehmetel pinnastel(liiv, rabamaastik jne). Soovitatav on kasutada maastikujooksu jalanõusid.
 • Kajak – Rada kulgeb seisval veel. Isikliku päästevesti kasutamine on lubatud. Lubatud on kasutada ka enda aeru (tuleb jätta vastava vahetusala kasti juurde). Päästevest peab olema kinnitatud kogu etapi vältel!
 • Ride&Run – Võistkonna peale on kasutada üks ratas. Teist liiget ei tohi ratta peal ega järel vedada. Mõlemal võistkonna liikmel on kohustus kanda kiivrit terve etapi vältel. Võistkonna liikmed võivad sellel etapil liikuda eraldi.
 • Lisaülesanded selguvad!

 

Eeldatavad distantsid distsipliinide lõikes:

Distsipliin 100km must rada 60km punane rada 30km

roheline rada

Jooksmine 21 km 10 km 5 km
Ratas 61 km 36 km 20,5 km
Kajak 10 km 6 km 4 km
Ride&Run 7 km 7 km
Lisaülesanne 1 km 1 km 0,5 km
Kokku: 100 km 60 km 30 km

Eeldatavad võitjate ajad:

Must rada 6h – 6,5h

Punane rada 4,5h – 5h

Roheline rada 2h – 3h

 

 • Võistlusklassid, tingimused

2-liikmelised võistkonnad

Distants Võistlusklass Võistkonna koosseis
100km  – must rada mehed M-M Mehed
100km – must rada sega M-MN Mees ja naine või naine ja naine
60km – punane rada mehed P-M Mehed
60km – punane rada sega P-MN Mees ja naine või naine ja naine
30km – roheline rada mehed R-M Mehed
30km – roheline rada sega R-MN Mees ja naine või naine ja naine

 

 • Varustus

Kohustuslik varustus:

Kõikidel osalejatel peab olema isiklik jalgratas.

Kõikidel osalejatel peab olema ratta- ja Ride&Run etappidel peas kiiver.

 

Soovitatav varustus:

Jalgrattakingad rattaetappidel, maastikujooksu jalanõud jooksuetappidel.

Kajakis on isikliku aeru kasutamine lubatud.

Kajakis on isikliku päästevesti kasutamine lubatud.

 

Korraldaja poolt antav varustus:

2 võistlusnumbrit peapaelana, kohustus kanda terve võistluse vältel

 

Korraldajate poolt laenatav varustus (sisaldub osavõtutasus):

2 SI-pulka ja käepaela SI-pulkade kinnitamiseks;

GPS seade;

Kajak;

2 päästevesti;

2 aeru;

Lisaülesannete sooritamiseks vajalik varustus.

 

 • Märkesüsteem/ajavõtt

Kasutatakse SI elektroonilist märkesüsteemi. SI-pulgaga märgitakse vahetusalade läbimised ning lisaülesannete punktid. Kõikidel liikmetel on kohustus kanda SI-pulka ümber randme korraldaja poolt antud käepaelaga. Käepaela võib purunemise vältimiseks üle teipida.

 

 • Vahetusala

Vahetusalas toimub üleminek ühelt etapilt järgmisele. Vahetusalasse saab ette saata soovitud varustust ja toitu.

Ainult vahetusalas võib eemaldada võistlusnumbri. Vahetusalast lahkudes ratta ja Ride&Run etapile peab olema kiiver kinnitatud. Vahetusala sees ei tohi rattaga sõita, vaid seda tuleb käe kõrval lükata. Vahetusalades on korraldaja poolt tagatud joogivesi. Vahetusalades paiknevad ka prügikastid.

 

 • Tulemuste arvutamine

Võidab võistkond, kes läbib võistlusraja ja lisaülesanded korraldaja poolt märgitud viisil. Võidab parima ajaga võistkond. Võistkonna finišiaeg arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.

 

 • Autasustamine

Kõikides võistlusklassides autasustatakse kolme paremat võistkonda. Mustal ja punasel rajal on esikolmikule rahalised auhinnad + toetajate auhinnad. Rohelisel rajal on ainult toetajate auhinnad esikolmikule.

Koht Must rada-100 km Punane rada-65 km
l 300 € 175 €
ll 200 € 125 €
lll 100 € 75 €

 

 • Võistlusreeglid
 • Võistluse eesmärk on ette antud distsipliiniga (jalgsi, rattaga, kajakiga) läbida korraldajate poolt ette märgitud võistlusrada ning läbida kõik vahetusalad ja punktid.
 • Seiklussport on ohtlik ja iga võistleja peab endale teadvustama võistlusega kaasnevaid ohte. Võistlus toimub erinevatel distsipliinidel. Osalejad peavad endale eelnevalt iseseisvalt selgeks tegema distsipliinidega kaasnevad ohud, turvavarustuse kasutamise ja varustuse käsitlemise.
 • Võistluskeskusest on igal ajal võimalik saada esmaabi.
 • Õnnetusjuhtumi korral kohe teavitada korraldajat, päästeametit või pöörduda abi saamiseks lähimate konkurentide ja pealtvaatajate poole.
 • Prügi mahaloopimine on keelatud väljaspool vahetusalasid.
 • Kontrollpunkti (KP)  ja vahetusala läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi.
 • Selleks, et võistkond fikseeriks punkti (KP) külastamise, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 30 sekundit.
 • Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed.
 • Paremusjärjestus määratakse lõpliku finišiaja järgi.
 • Võistkonna finišiaeg arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal võistlusnumbrit. Ratta- ja Ride&Run ettapidel võib võistlusnumbrina kasutatav peapeal olla kiivri all.
 • Võistkonna liikmed peavad kogu aeg olema üksteise nägemisulatuses (v.a Ride&Run etapil).
 • Kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja viib võistkonna tühistamisele.
 • Kui üks või mõlemad võistkonna liikmed soovivad võistluse katkestada, siis peab võistkond sellest teavitama esimesel võimalikul juhul korraldajat.
 • Lisaülesannetes toimub võistlejate teenindamine elavas järjekorras.

 

 • Registreerimine ja osavõtutasud

Registeerimine toimub registreerimise lehel: http://register.sk100.ee/

Osavõtutasud on ühe võistleja kohta.

 

Registreerimise kuupäev Osavõtutasu 100km rada Osavõtutasu 60km rada Osavõtutasu 30 km rada
Kuni 29. aprill (k.a) 30 € 25 € 20 €
30. aprill – 3. juuni (k.a) 40 € 30 € 25 €
4. juuni – 25. juuni (k.a) 45 € 35 € 30 €

NB! Pärast 25. juunit  saab registreerida ainult eraldi kokkuleppel korraldajaga!

Osavõtutasu sisaldab: kajaki renti, hästi tähistatud ja põnevat võistlusrada, mitmekülgset toitlustust rajal ja finišis, võistkonna nimega stiilset peapaela (jääb osalejale), elektroonilist ajavõttu ja SI-pulga renti, GPS jälgimisseadet (võistkonna peale üks), tasuta väga kvaliteetseid fotosid ja meditsiinilist abi vajadusel, pesemise võimalust pärast võistlust.

 

 • Reeglite rikkumine ja protestid

Reeglite rikkumine: Kohtuniku poolt fikseeritud võistlusrajalt lahkumine või selle lühendamine võrdub võistkonna tulemuse tühistamisega.

Protestid: Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 19.00-ni.

 

 • Ohud

Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid ja võistluskohtunike märguandeid!

Rada kulgeb nii kiiretel sõiduteedel kui ka aeglastel ja tehnilistel metsaradadel. Liikumiskiirus ja tehnika on soovitav valida vastavalt oludele ning terve võistluse vältel tuleb olla väga tähelepanelik võistlusraja läbimisel!

 

 • Lisainfo

Lisainfo täpse rajakaardi, üldjuhendi täpsustuste, etappide järjestuste ning täpsete pikkustega ilmub 28.mail.

Viimane lisainfo ilmub 24.juunil.

 

 • Korraldaja õigused:

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.

Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis kõik osalejad, kes ei läbi kogu rada või kes ei järgi ürituse juhendit ega võistlusreegleid.

Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Vaidluste korral lähtuvad korraldajad eestikeelse juhendi versioonist!

 

 • Korraldaja

MTÜ Seiklushunt
info[ät]seiklushunt.ee,
telefon +372 5821 1203