';

STIHL Multisport Challenge

Valga 09.06.18

STIHL Multisport Challenge on seiklusspordivõistlus, kus osalejatel tuleb läbida korraldaja poolt ette märgitud võistlusrada. Rada jaguneb erinevateks etappideks ja liikumisviisideks on jooks, ratas ja kajak. Lisaks on rajal erinevad lisaülesanded. Võistlus toimub kaheliikmelistes võistkondades ja osalejad saavad valida kahe raja vahel: 100km(must rada) ja 65km(punane rada).
Ettemärgistatud rada

Kindel ja ette märgitud rada ei nõua osalejatelt head ja kiiret orienteerumisoskust, vaid võimaldab täielikult keskenduda oma füüsilise pingutuse maksimaliseerimisele.

Põnevad lisaülesanded

Lisaülesanded lisavad huvitavaid väljakutseid kõigile. Osad lisaülesanded pakuvad ka lõbusat vaheldust muidu suurele füüsilisele pingutusele.

Lastejooks ja publikuvõistlus

Lastejooks koos lastehoiuga on hea võimalus vanematel täielikult võistlemisele keskenduda. Võistluskeskuses on võimalik ka publikul end erinevat osavust nõudvad võistlustega proovilepanna.

Võistluskeskuse asukoht

Valga jõeäärne puhkeala

Juhend

STIHL Multisport Challenge

 • STIHL Multisport Challenge  on seiklusspordi võistlus, kus 2-liikmelised võistkonnad peavad erinevate liikumisviisidega (jooks, ratas, kajak/kanuu) läbima ette märgistatud raja. Tegemist ei ole orienteerumisvõistlusega, vaid tähistatud rajaga, millele on lisatud mitmed vaheldusrikkad lisaülesanded.  Osalejatel on võimalik valida kahe erineva pikkusega raja vahel (100km ja 65km).

  STIHL Multisport Challenge eesmärk on:  

  • Populariseerida sportliku eluviisi ja seiklussporti, kui spordiala
  • Pakkuda Valga linnas keset suve huvitavaid spordielamusi nii osalejatele, kui pealtvaatajatele.
  • Pakkuda osalejatele oma füüsiliste võimete proovilepanekut
  • Pakkuda lastejooksudega võimalust sisustada laste aega sportlikult.
  • Aeg ja koht

  Valga ja Valgamaa

  09.06.2018

  Võistluskeskus: Valga linn, Pedeli jõe puhkeala

  Võistlusrada: Valga linn ja maakond

  • Ajakava

  09.00 Avatakse võistluskeskus ja algab stardimaterjalide väljastamine

  10.30 Varustuse kastide sulgumine 100km rajale

  11.00 Start 100km rajale

  11.30 Varustuse kastide sulgumine 65km rajale

  12.00 Start 65km rajale

  12.00-16.00 Tegevused publikule

  16.00 65km võitjavõistkonna eeldatav finišeerimine

  16:30 Jooksvalt 65km autasutamine, kui top3 on finišeerinud

  17.30 100km võitjavõistkonna eeldatav finišeerimine

  18.00 100km autasustamine jooksvalt, kui top3 on finišeerinud

   

  • Võistlusrada

  Võistlusrada on korraldaja poolt ette märgistatud (lindid, nooled teepeal, rajaturvajad). Teed on avalikule liiklusele avatud, tuleb olla ettevaatlik, järgida liikluseeskirju ja korraldajate märguandeid! Rajatähiste rikkumine või kaasvõistlejate eksitamine rajalt on keelatud. Rajatähistuse mitte nägemisel järgida kõige loogilisemat teed edasi liikumiseks. Võistlusrada kulgeb erinevatel pinnastel, sellega kaasnevad ka erinevad ohud, millega peab arvestama (oksad, juurikad, kivid, pehme pinnas).

  Kui võistkond on lahkunud kogemata võistlusrajalt, siis tuleb liikuda sama teed pidi tagasi ning jätkata võistlusrada täpselt samast kohast, kust rajalt lahkuti.

  • Distsipliinid
  • Ratas- Rattarada kulgeb mööda asfalti, kruusateed, metsateed, kui ka mööda singleid ja väikseid radu. Rattarajal esineb ratta tassimist kokku umbes 1200m. Rattaetappidel on lubatud kasutada rattakingi. Jalgrattakiivri kasutamine on kohustuslik.
  • Jooks- Jooksurada kulgeb nii kruusateedel, asfaldil, kõnniteedel, metsateedel, kui ka erinevatel pehmetel pinnastel(liiv, rabamaastik jne). Soovitatav on kasutada maastikujooksu jalanõusid.
  • Kajak/kanuu- Enda vesti kasutamine on lubatud. Lubatud on kajakis kasutada ka enda aeru (tuleb jätta vastava vahetusala kasti juurde). Päästevest peab olema kinnitatud kogu etapi vältel!
  • Ride&Run- Võistkonna peale on kasutada üks ratas. Teist liiget ei tohi ratta peal ega järel vedada. Mõlemal võistkonna liikmel on kohustus kanda kiivrit terve etapi vältel. Võistkonna liikmed võivad liikuda eraldi sellel etapil.
  • Tubing- Rada kulgeb mööda Reiu jõge allavoolu. Keelatud on kasutada erinevaid abivahendeid (lestad vms). Päästevest peab olema kinnitatud kogu etapi vältel!
  Rada Distsipliin Kilomeetrid
  ligikaudu
  100km must rada Jooksmine 20 km
  Ratas 60,5 km
  Kajak 11 km
  Ride&Run 7 km
  Tubing 1,5 km
  Kokku: 100 km
  65km punane rada Jooksmine 10 km
  Ratas 39 km
  Ride&Run 7 km
  Tubing 1,5 km
  Kanuu 7,5 km
  Kokku: 65 km

  Eeldatavad võitjate ajad: Must rada- 6h, Punane rada 4,5h.

  • Võistlusklassid, tingimused

  2-liikmelised võistkonnad

  Distants Võistlusklass Võistkonna koosseis
  100km  – must rada mehed M Mehed
  100km – must rada sega MN Mees ja naine
  65km – punane rada mehed M Mehed
  65km – punane rada sega MN Mees ja naine
  • Varustus

  Kohustuslik varustus:

  Kõikidel osalejatel peab olema enda isiklik jalgratas.

  Kiiver kõikidel osalejatel!
  Soovitatav varustus:

  Jalgrattakingad rattaetapidel

  Maastikujooksu jalanõud jooksuetappideks

  Kajakis on enda isikliku aeru kasutamine lubatud.

  Kanuus ja kajakis on enda isikliku päästevesti kasutamine lubatud.

  Korraldaja poolt antav varustus:

  2 võistlusnumbrit- peab olema koguaeg nähtav (kohustus kanda riiete, seljakoti jne peal)

  2 käepaela SI-pulkade kinnitamiseks
  Korraldajate poolt laenatav varustus (sisaldub osavõtutasus, va. SI-pulk)):

  Soovi korral SI-pulk

  Kanuu/kajak

  2 päästevesti

  2 aeru/mõla

  rattanumber (lisaks võistlusnumbrile)

  Lisaülesannete sooritamiseks vajalik varustus

  • Märkesüsteem/ajavõtt

  Kasutatakse SI elektroonilist märkesüsteemi. SI-pulgaga märgitakse vahetusalade läbimised ning lisaülesannete punktid. Kõikidel liikmetel on kohustus kanda SI-pulka ümber randme korraldaja poolt antud käepaelaga. Käepaela võib purunemise vältimiseks üle teipida. Soovi korral saab korraldajalt rentida SI-pulga (2 €). Rendisoovist teada anda registreerimisel.

  • Vahetusala

  Vahetusalas toimub üleminek ühelt etapilt järgmisele. Vahetusalasse saab ette saata soovitud varustust ja toitu. Vahetusala kotid peavad olema valmis võistluskeskuses hiljemalt  10.30 (Must rada(100km)) ja 11.30 (Punane rada(65km)).

  Ainult vahetusalas võib eemaldada võistlusnumbri. Vahetusalast lahkudes ratta ja biathloni etapile peab olema kiiver kinnitatud. Vahetusala sees ei tohi rattaga sõita vaid tuleb seda käe kõrval lükata. Vahetusalades on korraldaja poolt tagatud joogivesi. Vahetusalades paiknevad ka prügikastid.

  • Tulemuste arvutamine

  Võidab võistkond, kes läbib võistlusraja ja lisaülesanded korraldaja poolt märgitud viisil. Võidab parima ajaga võistkond. Aeg läheb kinni viimasest liikmest.

  • Autasustamine

  Kõikides võistlusklassides autasustatakse kolme paremat võistkonda. Kõikidele võistkondadele on rahalised auhinnad + toetajate auhinnad.

  Koht Must rada-100km Punane rada-65km
  l 300€ 175€
  ll 200€ 125€
  lll 100€ 75€
  • Võistlusreeglid
  • Võistluse eesmärk on ette antud distsipliiniga (jalgsi, rattaga, kajakiga/kanuuga) läbida korraldajate poolt ette märgitud võistlusrada ning läbida kõik vahetusalad ja punktid.
  • Seiklussport on ohtlik ja iga võistleja peab endale teadvustama võistlusega kaasnevaid ohte. Võistlus toimub erinevatel distsipliinidel. Osalejad peavad endale eelnevalt iseseisvalt selgeks tegema distsipliinidega kaasnevad ohud, turvavarustuse kasutamise ja varustuse käsitlemise.
  • Võistluskeskusest on igal ajal võimalik saada esmaabi.
  • Õnnetusjuhtumi korral koheselt teavitad korraldajat, päästeametit või pöörduda abi saamiseks lähimate konkurentide ja pealtvaatajate poole.
  • Prügi mahaloopimine on keelatud väljaspool vahetusalasid.
  • Kontrollpunkti (KP)  ja vahetusala läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI-märkesüsteemi.
  • Selleks, et võistkond fikseeriks punkti (KP) külastamise, peavad võistkonna kõik liikmed tegema SI-kaardiga märke selle KP SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 30 sekundit.
  • Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed.
  • Võistlejad võivad kasutada oma SI-kaarti või rentida seda korraldajatelt.
  • Paremusjärjestus määratakse lõpliku finišiaja järgi.
  • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
  • Kogu võistluse vältel (stardist finišeerimiseni) peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
  • Võistkonna liikmed peavad koguaeg olema üksteise nägemis ulatuses (v.a Ride&Run etapil).
  • Kõrvalise abi kasutamine on keelatud ja viib võistkonna tühistamisele
  • Kui üks või mõlemad võistkonna liikmed soovivad võistluse katkestada, siis peab võistkond sellest teavitama esimesel võimalikul juhul korraldajat.
  • Lisaülesannetes toimub võistlejate teenindamine elavas järjekorras.
  • Registreerimine ja osavõtutasud

  Registeerimine toimub registreerimise lehel!

  Osavõtutasud on ühe võistleja kohta.

  Registreerimise kuupäev Osavõtutasud 100km rada Osavõtutasud 65km  rada

  Kuni 10.04.2018(k.a) 25 € 20 €
  11.04.18- 28.05.2018(k.a) 35 € 25 €
  29.05.17- 04.06.2018(k.a) 45 € 35 €


  Iga tiim võib endale tellida lisaks GPS jälgimise seadme ( +12€).

   

  • Reeglite rikkumine ja protestid

  Reeglite rikkumine: Kohtuniku poolt fikseeritud võistlusrajalt lahkumine või selle lühendamine võrdub võistkonna tulemuse tühistamisega

  Protestid: Proteste võistlusreeglite rikkumiste ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 19.00-ni.

  • Ohud

  Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid ja võistluskohtunike märguandeid!

  Rada kulgeb nii kiiretel sõiduteedel, kui ka aeglastel ja tehnilistel metsaradadel. Liikumiskiirus ja tehnika on soovitav valida vastavalt oludele ning olla terve võistluse vältel väga tähelepanelik võistlusraja läbimisel!

  • Lisainfo

  Bülletään 1 ilmub 21.mai – täpne rajakaart ja võistluskeskuse asukoht. Parandused üldjuhendis ja etappide järjestused ning täpsed distsipliinide pikkused.

  Viimane täpsustav lisainfo enne võistlust ilmub 4.juunil.

  • Korraldaja õigused:

  Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.

  Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis kõik osalejad, kes ei läbi kogu rada või kes ei järgi ürituse juhendit ega võistlusreegleid.

  Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

  Vaidluste korral lähtuvad korraldajad eestikeelse juhendi versioonist!

  • Korraldaja

  MTÜ Seiklushunt

  info[ät]seiklushunt.ee,

  telefon +372 5333 2456