Seiklushunt

KP3 Copy

EST:

Tähe 94–5

Juri Lotmani ja tema abikaasa Zara Mintsi esimene korter Tartus (1951–1953) asus aadressil Tähe 94–5. Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateedri juhataja (1954–1960) ja Juri Lotmani ülemus, kirjandusteadlane Boriss Jegorov kirjeldas seda järgmiselt:

„Sealjuures ärgem unustagem, et algul elasid Lotmanid Tartus Tähe tänaval väikeses „kuudikeses” – toake oli kümneruutmeetrine, mitte suurem. Kohutavad tingimused: voodi, tool, väike voodike, sest just oli sündinud Miša, nende esiklaps. Ja veel raamatud. Raamatud, raamatud aknalaual, juba olid ka mingisugused riiulid, kuid kõik täis topitud, sest Juri Mihhailovitši raamatukogu hakkas kogunema juba tudengiaastatel. /—/

Igapäevaelu polnud raske üksnes seetõttu, et Juri Mihhailovitš ja Zara Grigorjevna olid teadusinimesed ning tegelesid vähe majapidamisega, lihtsalt sellises vastsündinuga toakeses oligi võimatu korda luua. Ka raha ei olnud. Seetõttu polnud Lotmanitel esimestel aastatel näiteks nõusid, jätkus vaevalt endale. Tuleb, ütleme, Jegorovite perekond külla, neli inimest istub laua taha: kaks taldrikut on, aga kolmandat enam pole. Juri Mihhailovitšil oli imepärane kahvel. Ta võttis selle alati endale ja nimetas dekadentlikuks. Ainult üks haru oli sirge, teine oli korgitsakujuline, ma isegi ei tea, kes oli ta selliseks keeranud, kolmas haru oli lihtsalt pooleldi murdunud, aga neljas tolknes täisnurga all välja. Ning Juri Mihhailovitš haaras virtuoosselt kilust või millestki kinni, pani selle osavalt suhu ning pärast iga suutäit kohendas kõrvale vaatava haruga uljalt vuntse.“ 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Koost Mihhail Lotman, lk 320–321.

D:My DocumentsMy PicturesLotman_TartuDSC01700.JPG
Tähe 94.
Ljubov Kisseljova, erakogu

ENG:

  1. Tähe 94–5 
D:My DocumentsMy PicturesLotman_TartuDSC01700.JPG
Tähe 94.
Ljubov Kisseljova, private collection

Juri Lotman and his wife Zara Mints’ first apartment (1951–1953) in Tartu was at Tähe 94–5. Boris Egorov, Head of the Chair of Russian Literature at the University of Tartu (1954–1960) and Juri Lotman’s superior, described it as follows:

“Let us not forget, however, that at first the Lotmans lived on Tähe street in Tartu, in a small “shack” – the room was no more than just ten square metres. The conditions were appalling: a bed, a chair, a small bed, because their first son Misha had just been born. And books. Books, books on the window sill, and there were already some kind of shelves, all fully packed with books, because Juri Mikhailovich’s library started to grow in his student years already. /—/

Everyday life was difficult not only because Juri Mikhailovich and Zara Grigorievna were scholarly people and were not much concerned with housekeeping; it was simply impossible to keep order in such a tiny room with a newborn. Also, they had no money. This is why the Lotmans did not have, for example, enough dishes in those first years, they had just a few for themselves. For example, when the Egorov family visited, four people were sitting at the table: there were two plates but no more. Juri Mikhailovich had a unique fork. He always used it and called it decadent. Only one of its prongs was straight, another was like a screwdriver, I don’t even know who had twisted it like that, the third prong had simply broken in half, and the fourth was protruding at right angle. And Juri Mikhailovich would virtuously grasp a sprat or something, deftly place it in his mouth, and after each mouthful he would arrange his moustache with the protruding prong.“ 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Comp. Mihhail Lotman, p. 182.

RUS:

  1. Улица Тяхе 94–5 
D:My DocumentsMy PicturesLotman_TartuDSC01700.JPG
Тяхе 94.
Ljubov Kisseljova, erakogu

Первая квартира Ю.М. Лотмана и его жены Зары Григорьевны Минц находилась по адресу Тяхе 94–5 (1951–1953). В своих продиктованных в 1992 году «Не-мемуарах» Ю. М. Лотман так описывает свой быт: 

«Меня поселили в комнате в «уплотненной» квартире директора продуктового магазина – исключительно милого человека. Эстонец, он был женат на латышке и дома разговаривал по-русски. Жена его была настоящая дама, никогда не работала и вела образ жизни самый светский. Квартиру она содержала в идеальном порядке и каждый день вытирала пыль белой тряпкой. Наша комната, заваленная книгами и отнюдь не сверкавшая аккуратностью, вызывала у нее брезгливое отвращение. Но хуже стало, когда у нас родился сын, а затем появилась нянька Степанида из-под Пскова, которая немедленно развела таких больших и страшных тараканов, каких я ни до, ни после никогда в жизни не видал. Перед нами закрыли двери кухни, и нам пришлось готовить уже на четверых, включая грудного младенца, на керосинке в коридоре. При этом Степанида неизменно засыпала, предварительно уничтожив все запасы съестного, а керосинка постепенно начинала коптить. Когда мы прибегали с лекции, войти уже было невозможно. Миша сидел почти как негритенок, Степанида спала, а соседка лежала в обмороке.»Ю. Лотман. Не-мемуары. Воспитание души. СПб: «Искусство–СПБ», 2005, с. 29-30.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank