Koostöö

  MTÜ Seikluhunt on noortest aktiivsetest inimestest koosnev spordiklubi. Osa liikmeid teevad väga kõrgel tasemel sporti ja nii saavadki SH üritused korraldatud väga laialdase isikliku kogemusega inimeste poolt. 2018. aastal

Continue

MTÜ Seiklushunt pakub mitmeid võimalusi koostööks Teie ürituse põnevamaks läbiviimiseks või ürituse korraldamise abistamiseks: Sünnipäevadel, koolidele või asutustele o-võistluste korraldamine (radade planeerimine, kaartide trükk, KP-de paigutamine maastikule, orienteerumise õpe, elektrooniline

Continue