';
Seiklushundi Rogainide Sari

Kolmest rogainist koosnev sari pakub osalejatele ilusaid Eesti maastikke koos tipptasemel kaartidega. Lisaks hoolega valitud punktikohad, et tuua esile linna ja maastiku omanäolisust ning mitmekülgsust.

12.06.21 Pärnu rogain

2020.a ei toimu!

09.08.20 Elva rogain

Mitmekülgse ja kõva sporditaustaga Elva ning selle lähiümbrus pakub kauneid metsi ja ka korralikku reljeefi!

11.10.20 Seiklushundi Rogain (Võrumaa)

Sügisene rogain Lõuna-Eesti kuplite vahel on juba traditsiooniks saamas ja seda ikka põhjusega!

 • Planeerimine
  30 minutit planeerimisaega

  Eduka rogaini aluseks on hoolikalt läbi mõeldud rajaplaneering. Meie rogainidel on ettevalmistuseks piisavalt aega – koguni 30 minutit!

 • Punktide asukohad
  Põnevad paigad

  Hoolega valitud punktikohad, et tuua esile maastiku omanäolisust. Orienteerumine pakub väljakutset igal tasemel osalejale – nii tipporienteerujale kui ka PERE klassis osalejale.

 • Kaart
  Kvaliteet ja täpsus

  Orienteerumise juures on kaart üks tähtsamaid tegureid, seega ei tee me selle puhul kunagi allahindlust ning osalejad saavad meie üritustel alati kvaliteetse kaardi.

 • RATTA- ja PEREKLASS
  Kõigile midagi

  PERE klass on suurepärane viis koos lähedastega aktiivset eluviisi harrastada ning orienteerumisrõõme nautida. RATTA klass pakub ratturitele kiiret sõitu huvitavatel maastikel, kus on vaja täpset planeerimist ja kiiret orienteerumist.

Galerii

Vajuta piltidele, et näha kogu galeriid!

Tartu Rogain 2019
Viljandi ÖÖRogain 2019
SH sügisene rogain 2019
Asukoht
Võistluskeskus
Lisainfo
Tagasiside/kaart
Tulemused
Galerii

Türi rogain
20. märts 2021

 

Selgub..

Võistlusnädala algul

Peale võistlust

Peale võistlust

Peale võistlust

Pärnu rogain
12. juuni, 2021

Selgub..

Võistlusnädala algul

Peale võistlust

Peale võistlust

Peale võistlust

Narva rogain
18. september 2021

Selgub..

Võistlusnädala algul

Peale võistlust

Peale võistlust

Peale võistlust

Otepää rogain
18. detsember 2021

Selgub..

Võistlusnädala algul

Peale võistlust

Peale võistlust

Peale võistlust

Asukoht
Võistluskeskus
Lisainfo
Tagasiside/kaart
Tulemused
Galerii

Sügisene rogain
11. oktoober 2020

Filmi-Vargamäe külastuskeskus
Google maps

Pärnu rogain
12. juuni, 2021

Jääb ära tänavu!

Jääb ära tänavu!

Jääb ära tänavu!

Jääb ära tänavu!

Jääb ära tänavu!

Asukoht
Võistluskeskus
Lisainfo
Tagasiside/kaart
Tulemused
Galerii

Viljandi ÖÖRogain
8. juuni, 2019

Viljandi Jakobsoni Kool

Seiklushundi Rogain (Võrumaa,
Paganamaa)
22. september, 2019

Paganamaa vaatetorn
Google mapsi link

Asukoht
Võistluskeskus
Lisainfo
Tagasiside/kaart
Tulemused
Galerii

Tartu Rogain
7. aprill, 2018

Tartu Lauluväljak

Tartu ÖÖRogain
16. juuni, 2018

Vanemuise park
(Vanemuise väike maja)

Kaart!

Tagasisidet 
anna siin!

Seiklushundi Rogain (Võrumaa)
23. september, 2018

RMK Pähni külastuskeskus

Asukoht
Võistluskeskus
Lisainfo
Tagasiside/kaart
Tulemused
Galerii
Asukoht
Võistluskeskus
Lisainfo
Tagasiside/kaart
Tulemused
Galerii

Tartu Rogain

TÜASKi spordihoone

…..

…..

Elva Rogain

Elva Laululava

…..

Üldjuhend

Rogainisarja üldjuhend

Teadaanne!
Pärnu rogain jääb tänavu ära! Kõik osalused kantakse edasi järgmisesse aastasse! Kõik, kes tervele sarjale kirja panid, saavad järgmine aasta seega ühele etapile tasuta!

 

Rogain on võistkondlik valikorienteerumine, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisel.

Kontrollpunktide väärtus on erinev, sõltudes punkti asukohast ja ligipääsemise keerukusest. Punktide läbimise järjekord on vaba ehk iga võistkond paneb ise paika oma marsruudi. Rogainis ei ole kohustuslik läbida kindel arv kontrollpunkte; iga võistkond läbib täpselt nii palju kilomeetreid ja punkte, kui meelepärane ja jõukohane.

Rogaini leppemärkide seletus

Rogaini A&O

 • Aeg ja koht

Elva rogain 09. august 2020, start 12.00
Sügisene rogain (Võrumaa) 11. 0ktoober 20202, start 12.00
Autasustamine toimub ca 30 minutit pärast vastava kontrollaja lõppu.
Võistlusnädala algul ilmub täpsustav lisainfo osavõistluse kohta.

 

 • Ajakava

10.00 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 Infotund rogaini kohta (rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms(osavõtt vabatahtlik))
11.30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele radadele
12.00 Start Põhiklassidele
12:15 Start rattarajale ja pereklassidele
14.15 
Pereklassi kontrollaja lõpp
15.15  Rattaraja kontrollaja lõpp
15.40 Rattaraja orienteeruv autasustamine
16.00 Kontrollaja lõpp põhirajal
16.30 Põhiraja orienteeruv autasustamine

 

 • Pesemine ja toitlustus

Võistlejatele on organiseeritud võistluskeskuses või selle läheduses ka pesemisvõimalused. Võistlejaid ootab finišis soe supp ja lõpujook.

 

 • Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 4 tundi, rattarajal 3 tundi ja pereklassis 2 tundi.

 

Võistlusklass Tingimused Kontrollaeg
MM Põhiklass mehed 4 tundi
NN Põhiklass naised 4 tundi
MN Põhiklass mehed ja naised 4 tundi
MM45 Mehed vähemalt 45a (sünniaasta 1975 ja varem) 4 tundi
NN45 Naised vähemalt 45a (sünniaasta 1975 ja varem) 4 tundi
MN45 Mehed ja naised vähemalt 45a (sünniaasta 1975 ja varem) 4 tundi
RATAS Sõltumata soost ja vanusest, abivahendina ratas 3 tundi
PERE Vanusepiiranguta, vähemalt kahest erinevast põlvkonnast VÕI kõik võistkonnaliikmed ühest perest kuni 16a (sünniaasta 2004 või hiljem), võib kasutada ratast 2 tundi

 

 • Autasustamine

Osavõistlustel autasustatakse MM, NN, MN ja RATAS kolme paremat võistkonda ja ülejäänud klassides vaid võitjaid. Pereklassi võitjaid ei autasustata, vaid loositakse kõikide klassis osalenud võistkondade vahel välja loosiauhindu.

Võistkond osaleb kõikides võistlusklassides, mille tingimused täidab. Teisisõnu, 45 klassis osalejad võivad murda end ka põhiklassis poodiumile!

Auhindu tagantjärele ei väljastata!

Sarja koondarvestust 2020.a ei toimu!

 

 • Märkesüsteem

Kontollpunkti (KP) läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI (Sportident) elektroonilist märkesüsteemi. Vajadusel saab SI-kaarti rentida korraldajatelt, rent 2€/SI-kaart. Pereklassis on SI-kaardi rent 1€.

Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed. Randmepaela annavad korraldajad koos võistlusmaterjalidega. Pereklassis on alla 3-aastastel SI-kaardi kandmine vabatahtlik.

Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad kõik võistkonna liikmed tegema SI-kaardiga märke selle kontrollpunkti SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.

Kuna maastikul on üle 30 kontrollpunkti, on rohkemate punktide võtjatel vaja vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1– 499 999 ning  2 000 000 – 2 999 999.

NB! SI-kaart registreerib finišijaamas viimase märke järgi, see tähendab, et kui finišimärget võtta mitu korda, siis võistleja aeg läheb kinni viimasena võetud märke järgi.

 

 • Võistlusreeglid
 • Võistluse eesmärk on maastikul liikudes koguda kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma läbides maastikul paiknevaid kontrollpunkte.
 • Kontrollpunktide väärtus on keerukusest–kaugusest sõltuvalt erinev – vahemikus 2 kuni 5 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümneliste kohale.
 • Läbitavate kontrollpunktide arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 • Võistlusmaterjalide hulka kuulub rinnanumber, kaardikile, randmepael SI-kaardi kinnitamiseks — igale võistkonna liikmele üks.
 • Põhiklassides on kontrollaeg 4 tundi, rattarajal 3 tundi ja pereklassis 2 tundi. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • Stardist finišeerimiseni peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 • Kõik võistkonnad on kohustatud finišit läbima, kaasa arvatud katkestada soovivad võistkonnad (kui ise pole võimalik finišisse tulla, tuleb sellest viivitamatult korraldajaid teavitada).
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud võistluskaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
 • Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja oliivirohelisega märgitud õuealadele ja hoovidesse sisenemine on keelatud! Palun austage teiste inimeste privaatsust.

 

 • Registreerimine ja osavõtutasud

Registreerimine toimub REGISTREERIMISE LEHEL!

Osavõtt toimub omal riisikol.

Põhiklassides ja rattarajal on osavõtutasu ühe võistleja kohta. Pereklassis on tasu võistkonna kohta.

Registreerimise I voor 15 €, II voor 18 €, III voor 21€, võistlusnädalal ja kohapeal 25 €.

SI-kaardi rent 2€, pereklassis SI-kaardi rent 1€.

Registreerides kõigile kolmele üritusele korraga, tasu 40€ (kehtib vaid 1.märtsini k.a).

Rekvisiidid: EE472200221061466747 Swedbank, MTÜ Seiklushunt.

Selgitusse märkida võistkonna nimi ja registreeritav võistlus (näiteks TeamSeiklushunt ja Tartu rogain).

Võimalik on registreerida rogainidele ka SportID kaudu. Selleks tuleb võistkond rogaini registreerimiskeskkonnas registreerida, kuid mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada antud ürituse pilet SportID keskkonnas. 

SportID lingid:
Terve sari: https://sportid.com/event/3840/services?subEventId=3841
Elva rogain: https://sportid.com/event/3840/services?subEventId=3842
Sügisene rogain: https://sportid.com/event/3840/services?subEventId=3844

 

Voor Osavõtutasu
SH rogainisari Kuni 1. märts (k.a) 40€
Elva rogain, 

09. august 2020

Kuni 1. veebruar (k.a) 15€
2. veebruar – 1.märts (k.a) 18€
2. märts – 3. august (k.a) 21€
4. august – 7. august

(ka kohapeal)

25€
Sügisene rogain, Võrumaa, 

11. oktoober 2020

kuni 1. september (k.a) 15€
2. september – 22. september (k.a) 18€
23. september – 5. oktoober (k.a) 21€
6.oktoober – 9. oktoober  (ka kohapeal) 25€

Põhiklassides ja rattarajal on osavõtutasu ühe võistleja kohta. Pereklassis on tasu võistkonna kohta.

 

 • Reeglite rikkumine ja protestid

Reeglite rikkumine: Kohtuniku poolt fikseeritud keelualasse sisenemisel võistkonna tulemus tühistatakse.

Protestid: Proteste võistlusreeglite rikkumiste kohta ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 17.30-ni.

 

 • Ohud

Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid (sh keelav foorituli)!

 • Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja

Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;

Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

 • Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.

Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.

Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata. Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.

Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

 

Korraldaja

MTÜ Seiklushunt
info[ät]seiklushunt.ee
telefon +372 58 21 12 03

Rogainide osavõtutasud
Voor Osavõtutasu
Terve SH rogainisari Kuni 1. märts (k.a) 40€
Elva rogain, 09. august 2020 Kuni 1. veebruar (k.a) 15€
2. veebruar – 1.märts (k.a) 18€
2. märts – 3. august (k.a) 21€
4. august – 7. august (ka kohapeal) 25€
Sügisene rogain, Võrumaa, 11. oktoober 2020 kuni 1. september (k.a) 15€
2. september – 22. september (k.a) 18€
23. september – 5. oktoober (k.a) 21€
6.oktoober – 9. oktoober (ka kohapeal) 25€