Seiklushunt

Rogainisarja üldjuhend

Rogain on võistkondlik valikorienteerumine, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisel.
Kontrollpunktide väärtus on erinev – sõltudes punkti asukohast ja ligipääsemise keerukusest. Punktide läbimise järjekord on vaba ehk iga võistkond paneb ise paika oma marsruudi. Rogainis ei ole kohustuslik läbida kindel arv kontrollpunkte – iga võistkond läbib täpselt nii palju kilomeetreid ja punkte kui meelepärane ja jõukohane.
Rogaini leppemärkide seletus

Koht ja aeg

Pärnu rogain 12. juuni 2021
Narva rogain – 18.september 2021
Otepää rogain – 18.detsember 2021
Türi rogain – 20. märts 2022

Võistluspäeva ajakava

Võistluspäev kestab 10.00-16.00.
Vaata täpsemat ajakava kodulehelt iga ürituse alt!

Pesemine ja toitlustus

Võistlejatele on organiseeritud võistluskeskuses või selle läheduses ka pesemisvõimalused. Võistlejaid ootab finišis lõpujook ja söök.

Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 3-4 tundi, rattarajal 2.5-3 tundi ja pereklassis 2.5 tundi. Vaata täpsemat ajakava kodulehelt iga ürituse alt!
UUS! Lisatud on klass orienteerumismatk, kus saavad individuaalosalejad liikuda korraldajate poolt kaardile ette märgitud rajal. Raja koostamisel on võetud eesmärgiks ühendada huvitavamad punktid ning hoida orienteerumine kõigile võimetekohasena. Lubatud on liikuda muidugi ka koos sõbraga/sõpradega.

VõistlusklassTingimusedKontrollaeg
MMPõhiklass mehed3-4 tundi
NNPõhiklass naised3-4 tundi
MNPõhiklass mehed ja naised3-4 tundi
MM45Mehed vähemalt 45a (sünniaasta 1976 ja varem)3-4 tundi
NN45Naised vähemalt 45a (sünniaasta 1976 ja varem)3-4 tundi
MN45Mehed ja naised vähemalt 45a (sünniaasta 1976 ja varem)3-4 tundi
RATASSõltumata soost ja vanusest, abivahendina ratas2.5-3 tundi
PEREVanusepiiranguta, vähemalt kahest erinevast põlvkonnast VÕI kõik võistkonnaliikmed ühest perest kuni 16a (sünniaasta 2005 või hiljem), võib kasutada ratast2.5 tundi
OrienteerumismatkÜksikosalejadEttemärgistatud rada kaardil ca 12km-14km pikk

Autasustamine

Osavõistlustel autasustatakse MM, NN, MN kolme paremat võistkonda ja ülejäänud klassides vaid võitjaid. Pere- ja matka klassis võitjaid ei autasustata, vaid loositakse kõikide klassis osalenud võistkondade vahel välja loosiauhindu.
Võistkond osaleb kõikides võistlusklassides, mille tingimused täidab. Teisisõnu – 45 klassis osalejad võivad murda end ka põhiklassis poodiumile!
Sarja võitja selgub osavõistlustel osalenud võistkondade kohapunktide pingerea alusel. Sarja lõpptulemuses võrdsete punktide korral arvestatakse punktide läbimiseks kulunud aegade summat.
Auhindu tagantjärele ei väljastata!

Arvestust peetakse võistkonna nime alusel ning üldarvestuses osalemiseks peab järgima kolme olulist reeglit:

 • Võistkonna nimi peab olema kõikidel rogainivõistlustel sama.
 • Vähemalt üks võistkonna liikmetest peab olema osalenud eelneval rogaini osavõistlusel ning seda sama võistkonnanime alt.
 • Võistlusklass peab olema kõikidel rogainivõistlustel sama.

Märkesüsteem

Kontollpunkti (KP) läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI (Sportident) elektroonilist märkesüsteemi. Vajadusel saab SI-kaarti rentida korraldajatelt, rent 2€/SI-kaart. Pereklassis on SI-kaardi rent 1€.
Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed. Randmepaela annavad korraldajad koos võistlusmaterjalidega. Pereklassis on alla 3-aastastel SI-kaardi kandmine vabatahtlik.
Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad kõik võistkonna liikmed tegema SI-kaardiga märke selle kontrollpunkti SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.
Kuna maastikul on üle 30 kontrollpunkti, on rohkemate punktide võtjatel vaja vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1– 499 999 ning 2 000 000 – 2 999 999.
NB! Finišijaamas registreerib SI-kaart viimase märke järgi, see tähendab, et kui finišimärget võtta mitu korda, siis võistleja aeg läheb kinni viimasena võetud märke järgi.

Võistlusreeglid

 • Võistluse eesmärk on maastikul liikudes koguda kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma läbides maastikul paiknevaid kontrollpunkte.
 • Kontrollpunktide väärtus on keerukusest–kaugusest sõltuvalt erinev – vahemikus 2 kuni 5 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümneliste kohale.
 • Läbitavate kontrollpunktide arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 • Orienteerumismatka klassi osalejad peavad läbima korraldajate poolt ettemärgitud kontrollpunktid.
 • Võistlusmaterjalide hulka kuulub rinnanumber, kaardikile, randmepael SI-kaardi kinnitamiseks — igale võistkonna liikmele üks.
 • Põhiklassides on kontrollaeg 3-4 tundi, rattarajal 2.5-3 tundi ja pereklassis 2.5 tundi. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • Stardist finišeerimiseni peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 • Kõik võistkonnad on kohustatud finišit läbima, kaasa arvatud katkestada soovivad võistkonnad (kui ise pole võimalik finišisse tulla, tuleb sellest viivitamatult korraldajaid teavitada).
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud võistluskaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
 • Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja oliivirohelisega märgitud õuealadele ja hoovidesse sisenemine on keelatud! Palun austage teiste inimeste privaatsust.

Registreerimine ja osavõtutasud

Registreerimine toimub REGISTREERIMISE LEHEL! Osavõtt toimub omal riisikol.
Registreerimise I voor – 19 €
II voor – 23 €
III voor – 26 €
võistlusnädalal ja kohapeal 30 €
Põhiklassides ja rattarajal on osavõtutasu ühe võistleja kohta. Pereklassis on tasu võistkonna kohta. Matka klass on ca30% soodsam antud vooru hinnast.

SI-kaardi rent 2€, pereklassis SI-kaardi rent 1€.
Registreerides kõigile kolmele üritusele korraga on tasu 60€ (kehtib vaid 1.märtsini k.a).
Rekvisiidid: EE472200221061466747 Swedbank, MTÜ Seiklushunt.
Selgitusse märkida võistkonna nimi ja registreeritav võistlus (näiteks TeamSeiklushunt ja Tartu rogain).
Võimalik on registreerida rogainidele ka Stebby (endise SportID) kaudu. Selleks tuleb võistkond rogaini registreerimiskeskkonnas registreerida, kuid mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada antud ürituse pilet Stebby keskkonnas.

Stebby: https://app.stebby.eu/event/4620

SH rogainisariKuni 24. mai (k.a)60€
Matkaklass40€
Pärnu rogain12. juuni 2021
kuni 1. mai (k.a) -Matkaklass – 
19€
13€
2. mai- 1. juuni (k.a) –
Matkaklass – 
23€
16€
2. juuni – 7. juuni (k.a) –
Matkaklass – 
26€
18€
8. juuni – 10. juuni(ka kohapeal) –
Matkaklass – 
30€
21€
Narva rogain 18. september 2021kuni 1. august (k.a) -Matkaklass – 19€
13€
 2. august – 1. september (k.a) -Matkaklass –23€
16€
 2. september – 13. september(k.a) -Matkaklass –26€
18€
14. september – 16. september(ka kohapeal) –
Matkaklass
30€
21€
Otepää rogain 18.detsember 2021kuni 1. november (k.a) -Matkaklass – 19€
13€
2. november – 1. detsember (k.a) –
Matkaklass – 
23€
16€
2. detsember – 13. detsember(k.a) –
Matkaklass-
26€
18€
14. detsember – 16. detsember (ka kohapeal) –
Matkaklass – 
30€
21€
Türi rogain
19.märts 2022
kuni 1. veebruar (k.a) –
Matkaklass – 
19€
13€
2. veebruar – 1. märts (k.a) –
Matkaklass – 
23€
16€
2. märts – 14. märts (k.a) –
Matkaklass-
26€
18€
15. märts – 17. märts (ka kohapeal) –
Matkaklass – 
30€
21€

Reeglite rikkumine ja protestid

Reeglite rikkumine: Kohtuniku poolt fikseeritud keelualasse sisenemisel võistkonna tulemus tühistatakse.
Protestid: Proteste võistlusreeglite rikkumiste kohta ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 17.30-ni.

Ohud

Linnatänavad on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid (sh keelav foorituli)!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Korraldaja

MTÜ Seiklushunt
info[ät]seiklushunt.ee
telefon +372 58 21 12 03

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank