';

59. Jüriöö jooksul nenditi, et Toomemägi on endiselt kõrge