Seiklushunt

EMV sprindis ja sprinditeates

EMV sprindis ja sprinditeates
Aeg ja koht:
Laupäev, 24. august – sprint, Kuremaa. Startide algus 16.00
Pühapäev, 25 august – sprinditeade, Palamuse. Startide algus 12.00
O- analüüs 
Tulemused Sprint 
Tulemused Sprinditeade 
Päevaku tulemused 
Päevaku vaheajad
GPS jälgimine sprint M21
GPS jälgimine sprint N21
GPS jälgimine sprinditeade
Sprindi graafikud
Sprindi teekondade joonistamine
Sprindi galerii
Sprinditeate graafikud
Sprinditeate teekondade joonistamine
Sprinditeate galerii
Palamuse päevaku graafikud
Palamuse päevaku teekondade joonistamine

VÕISTLUSKUTSE

EESMÄRK

Eesti meistrivõistluste (edaspidi Eesti MV) eesmärk on Eesti Vabariigi paremate orienteerujate väljaselgitamine.

OSAVÕTJAD

Eesti 2019. aasta orienteerumisjooksu meistrivõistlustest võivad osa võtta Eesti Orienteerumisliidu kehtivat litsentsi omavad orienteerujad. Saab ka tellida ühekordset EOL litsentsi konkreetse võistluse jaoks. Tasutakse see koos osalustasuga korraldava klubi arvele. Litsents peab olema ostetud võistluse toimumise päevaks.

Litsentsiinfo 2019

EOL võistlusreeglid 2019

Orienteerumisjooksu meistrivõistluste üldjuhend 2019

Teatevõistlused toimuvad EOL-i kuuluvate klubide nais- ja meeskondade vahel. Võistleja klubiline kuuluvus määratletakse kehtiva EOLi litsentsi põhjal. Hooaja jooksul tohib võistleja orienteerumisjooksus esindada ühte klubi.

OSAVÕTUKLASSID ja ERITINGIMUSED

Sprint

M,N 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

LOOSIMINE
Klassidesse MN21 registreerinud võistlejatest paigutatakse EOL edetabeli absoluutarvestuse 10 esimest meest ja 6 esimest naist stardijärjekorra lõppu edetabeliseisu pööratud järjestuses. Aluseks on edetabel seis 8 päeva enne võistluspäeva.
STARDIINTERVALL kõikides võistlusklassides on 1 minut.

Sprinditeade

MN 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+

Võistkond koosneb 2 naisest ja 2 mehest. Kohustuslik jooksujärjestus on naine-mees-mees-naine.

EESTI MV OSAVÕTUTASUD

Sprint

Klass Hind
MN 14-18 6€
MN 20 9€
MN 21-60 14€
MN 65-75 9€

Sprinditeade

Klassid Hind (võistkonna kohta)
MN 14-16 24€
MN 18-20 36€
MN 21, 35-40, 45-50, 55-60 56€
MN65+ 36€

AJAKAVA

Laupäev, 24. august – sprint, Kuremaa. 

15.30 sprindi karantiiniala avatud
16.00 sprindi stardi algus
16.10 sprindi karantiiniala sulgemine. Hilinejaid starti ei lubata!
17.30 MN21 stardi algus
19.00 autasustamine
19.30 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp (palume seda teha Ospordi keskkonna kaudu)

Pühapäev, 25 august – sprinditeade, Palamuse.

12.00 teatevõistluste start
12.00 MN 35-40 MN 45-50 MN55-60
12.30 MN 14-16 MN 18-20, MN65+
13.00 MN 21
14.00 autasustamine
13:30- 15.00 päevaku start avatud

KAARDID

Sprint, Kuremaa:
Kaart Nr. 2017053, valminud suvi 2017, autor Minija Pääslane, korrigeerinud suvel 2019 Uku-Laur Tali. Eelmine kaart 9112. Mõõtkava 1:4000, H2,5m.

Kuremaa kaardinäidis:

Sprinditeade, Palamuse:
Esmakaardistus suvi 2019, autor Minija Pääslane
Mõõtkava 1:4000, H 2 m.

Link: Pilte maastikult.

KEELUALAD

Keelualad ja ületamiseks mittelubatud alad vastavalt sprindikaardi tingmärkidele.

Võistlusmaastikuna toodud keelualad, kus ei tohi võistluseelsel ajal olla, on kirjas EOL-i
keelualade nimestikus http://www.orienteerumine.ee/kalender/keelualad/index.php

OHUKOHAD

Liikluseks avatud tänavad ja teed.

RADADE LIGIKAUDSED PIKKUSED LINNULENNULT
Sprint:
M14 1,o km N14 1,0 km
M16 1,7 km N16 1,3 km
M18 2,1 km N18 1,5 km
M20 2,7 km N20 2,2 km
M21 3,2 km N21 2,8 km
M35 2,6 km N35 2,2 km
M40 2,2 km N40 2,1 km
M45 2,1 km N45 2,1 km
M50 2,1 km N50 1,6 km
M55 2,0 km N55 1,4 km
M60 1,6 km N60 1,3 km
M65 1,4 km N65 1,2 km
M70 1,3 km N70 1,1 km
M75 1,1 km

Sprinditeade:
N21 – 2,2 km, M21 – 2,7 km
N35-40 – 1,8 km, M35-40 – 2,4 km
N45-50 – 1,5 km, M45-50 – 2,2 km
N55-60 – 1,3 km, M55-60 – 1,8 km
N65+ – 1,3km, M65+ – 1,8km
N14-16 – 1,3 km, M14-16 – 1,8 km
N18-20 – 2,4 km, M18-20 – 2,4 km

MÄRKESÜSTEEM

Kasutatakse SPORTident puutevaba märkesüsteemi (SPORTident Air) ja tavalist Sportident märkesüsteemi. Meeste ja naiste põhiklassides on kohustuslik kasutada puutevaba märkesüsteemi (Sportident Air). Kõikides teistes klassides on see võimalus olemas, aga ei ole kohustuslik. Sportident Airi on võimalus rentida korraldajatelt ja rendi hind on 2€/päev.

VÕISTLUSNUMBRID

Sprindis ja teatejooksus on võistlusnumbrid kohustuslikud kõikides võistlusklassides. Korraldaja kinnitusvahendeid ei paku. Numbrite kinnitamiseks tuleb võistlejatel endil haaknõelad kaasa võtta. Rinnanumbrid asuvad sekretariaadis. Ilma numbrita startida ei lubata.

VÕISTLUSKORRALDUS JA KARANTIIN

Stardiprotokollid on avaldatud eelnevalt korraldaja veebilehel, samuti väljatrükina
võistluskeskuse stendidel ja stardis. 

Sprindis on kasutusel stardikarantiin. Kõik võistlejad peavad olema sisenenud kl 16.10 stardikarantiini, mis asub võistluskeskusest 400m kaugusel. Hiljem võistlejaid alasse sisse ei lasta ja võistlejad starti ei pääse!

Karantiinis on keelatud mobiiltelefonide ja muude side- ja nutiseadmete kasutamine (sh igasugused seadmed muusika kuulamiseks)! Korraldajad kontrollivad reeglite järgimist. Reeglite rikkumine viib võistleja diskvalifitseerimiseni.

Korraldaja tagab karantiinist riiete ja asjade veo finišisse. Võistlejate treeneritel/esindajatel on õigus koos võistlejatega karantiini enne 16.10 siseneda. Karantiinist väljumine vabalt valitud kellaajal on lubatud, kuid pärast seda sisse enam ei saa. Soojendusala on karantiiniala sees ja märgistatud lindiga.

Karantiinis on tualetid. Korraldajad lubavad viia karantiini alasse klubi katusealuseid, kus vihma korral varjuda. Katusealune peab olema avatud (st küljeseinteta).

Teatevõistlusel karantiini ei ole.

TEATEVÕISTLUSE REGISTREERIMINE

Teatevõistlusteks eelregistreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestusega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval (24. augustil 2019) kella 17.30-ks eelistatult Osporti või võistluskeskuses sekretariaati.

Pärast nimelise registreerimise tähtaja möödumist on võistleja nime ja/või jooksujärjekorra muutmine võimalik ainult mõjuva põhjuse korral, kuid mitte hiljem kui üks tund enne teatevõistluse algust.

LEGENDID

Legendid on trükitud võistluskaardi serva ja sprindis saadaval ka eelstardis. Sprindis on kaardile trükitud ainult punkti läbimise järjekord. Sprinditeates on kaardile trükitud punkti läbimise järjekord ja tunnusnumber.

KATKESTEJAD

Katkestajad peavad läbima finiši või teavitama finišikohtunikku oma katkestamisest viivitamatult võistluskeskusesse jõudes.

FINIŠ

Finišis kasutatakse puutevaba SI finišijaama. Kõik toimub täpselt samuti nagu kontrollpunktide puhul –puutevabalt tuleb SI-Air+ kaart libistada üle finiši jaama ja tavalise SI-kaardi korral tuleb see jaama auku pista.

NB! Võistluse käigus ei tohi sportlane mööduda finišist ja stardist lähemalt kui 3 m.

TULEMUSED

Võistluste ajal avaldatakse iga klassi jooksvad tulemused elektroonilisel tablool. Jooksvad tulemused on jälgitavad ka otse.osport.ee kaudu.

Võistluse ajal antakse finišeerinud võistlejaile kätte väljavõte nende etapiaegadest. Ametlikud tulemused avaldab korraldaja internetis 4 tunni jooksul pärast viimase võistleja lõpetamist.

PESEMINE

Peale sprindivõistlust ujumisvõimalus Kuremaa järves. Laupäeval võimalus kasutada Kuremaa ujulas pesemisvõimalust kuni kella 18:00-ni. Duši kasutamine 2€/inimene.

MAJUTUSVÕIMALUSED

Korraldaja majutusvõimalust ei paku, kuid soovitab majutusasutusi Veski Külalistemaja ning Mokko turismitalu.
Lisaks leiab erinevaid majutusvõimalusi Jõgevamaal siit: https://visitjogeva.com/category/yldine_kategooria_majutus/

REGISTREERIMINE

Võistlustest osavõtuks saab registreerida Ospordi keskkonna kaudu hiljemalt 19. augustil 2019.a.

Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles pärast osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole ( EE472200221061466747, MTÜ Seiklushunt). Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada.

Teatevõistlusteks registreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis. Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval (24. augustil 2019) kella 17.30-ks eelistatult Osporti või võistluskeskuses sekretariaati.

AUTASUSTAMINE

Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme parimat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba. Eesti MV medalitega autasustatakse võistlusklassides MN35-80 kolme parimat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad Eesti alalist elamisluba või on EOLi klubide liikmed. Teatejooksus autasustatakse Eesti MV medalitega kolme parima võistkonna kõiki liikmeid, kui võistkond on koostatud ühe EOLi klubi võistlejatest *.

* MN20 ja nooremates võistlusklassides peavad kõik teatevõistkonna liikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba.

Ülejäänud võistlusklassides võib üks teatevõistkonna liige mitte omada Eesti kodakondsust või Eesti alalist elamisluba.

AUS MÄNG

Orienteerumise võistlusreeglite punkti 24.2 kohaselt on võistluse ajal teistelt võistlejatelt abi saamine ning teistele võistlejatele abi osutamine keelatud, välja arvatud õnnetusjuhtumi korral.

JUHENDI TÕLGENDAMINE, PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kõik üldjuhendi tõlgendamist puudutavad ning üldjuhendis määratlemata küsimused, samuti võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes üldjuhendist ja kehtivatest võistlusreeglitest. Žürii võib vajadusel konsulteerida EOLi juhatusega.

ISIKUKAITSE ANDMED

  • Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja pilte avalikustada;
  • Võistluse protokollid on avalikud ja võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks;
  • Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.

VÕISTLUSE KORRALDAJA – MTÜ SEIKLUSHUNT

Peakorraldaja: Arvi Anton, +372 5821 1203, info @ seiklushunt.ee
Rajameister: sprint – Uku-Laur Tali (Harju KEK), sprinditeade – Minija Pääslane (OK Ilves)
Ajavõtt: Marili Zimmermann (OK Kape)
Võistluste inspektor: Sven Oras (OK Ilves)
EOL volinik: Andy Karjus (OK Võru)

INFO

Värskeim info võistluse kohta on MTÜ Seiklushunt koduleheküljel: http://seiklushunt.ee/emv

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716