Seiklushunt

8h Pähni treeningrogaini juhend

Rogain on võistkondlik valikorienteerumine, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisel.
Kontrollpunktide väärtus on erinev – sõltudes punkti asukohast ja ligipääsemise keerukusest. Punktide läbimise järjekord on vaba ehk iga võistkond paneb ise paika oma marsruudi. Rogainis ei ole kohustuslik läbida kindel arv kontrollpunkte – iga võistkond läbib täpselt nii palju kilomeetreid ja punkte kui meelepärane ja jõukohane.
Rogaini leppemärkide seletus

Koht ja aeg

24. juuli, RMK Pähni külastuskeskus, Võrumaa.

Võistluspäeva ajakava

08.00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
09.00 Kaartide kättesaamine põhiklassidele
10.00 Start põhiklassidele
11.00 Võistluskaartide kättesaamine PERE, RATTA ja orienteerumismatka klassidele
12.00 Start klassidele PERE, Ratas ja orienteerumismatkale
16.00 PERE klassi kontrollaja lõpp
17.00 Rattaraja kontrollaja lõpp
18.00 Kontrollaja lõpp põhirajal

Pesemine ja toitlustus

Peale võistlust on võimalik loputada ennast järves. Võistlejaid ootab finišis soe söök ja lõpujook.

Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 8 tundi, rattarajal 5 tundi ja pereklassis 4 tundi.
UUS! Lisatud on klass orienteerumismatk, kus saavad individuaalosalejad liikuda korraldajate poolt kaardile ette märgitud rajal. Raja koostamisel on võetud eesmärgiks ühendada huvitavamad punktid ning hoida orienteerumine kõigile võimetekohasena. Lubatud on liikuda muidugi ka koos sõbraga/sõpradega.

VõistlusklassTingimusedKontrollaeg
MMPõhiklass mehed8 tundi
NNPõhiklass naised8 tundi
MNPõhiklass mehed ja naised8 tundi
MM45Mehed vähemalt 45a (sünniaasta 1976 ja varem)8 tundi
NN45Naised vähemalt 45a (sünniaasta 1976 ja varem)8 tundi
MN45Mehed ja naised vähemalt 45a (sünniaasta 1976 ja varem)8 tundi
RATASSõltumata soost ja vanusest, abivahendina ratas5 tundi
PEREVanusepiiranguta, vähemalt kahest erinevast põlvkonnast VÕI kõik võistkonnaliikmed ühest perest kuni 16a (sünniaasta 2005 või hiljem), võib kasutada ratast4 tundi
OrienteerumismatkÜksikosalejadEttemärgistatud rada kaardil ca 12km-14km pikk

Autasustamine

Treeningrogainil autasustamist ei toimu!

Märkesüsteem

Kontollpunkti (KP) läbimise fikseerimiseks kasutatakse SI (Sportident) elektroonilist märkesüsteemi. Vajadusel saab SI-kaarti rentida korraldajatelt, rent 2€/SI-kaart. Pereklassis on SI-kaardi rent 1€.
Mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-kaarti peavad kasutama kõik võistkonna liikmed. Randmepaela annavad korraldajad koos võistlusmaterjalidega. Pereklassis on alla 3-aastastel SI-kaardi kandmine vabatahtlik.
Selleks, et võistkond saaks punkte KP külastamise eest, peavad kõik võistkonna liikmed tegema SI-kaardiga märke selle kontrollpunkti SI-jaamas ajavahemikus, mis ei ületa 60 sekundit.
Kuna maastikul on üle 30 kontrollpunkti, on rohkemate punktide võtjatel vaja vähemalt 50 mälupesaga SI-kaarti. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1– 499 999 ning 2 000 000 – 2 999 999.
NB! Finišijaamas registreerib SI-kaart viimase märke järgi, see tähendab, et kui finišimärget võtta mitu korda, siis võistleja aeg läheb kinni viimasena võetud märke järgi.

Võistlusreeglid

 • Võistluse eesmärk on maastikul liikudes koguda kontrollaja jooksul võimalikult suur punktisumma läbides maastikul paiknevaid kontrollpunkte.
 • Kontrollpunktide väärtus on keerukusest–kaugusest sõltuvalt erinev – vahemikus 2 kuni 9 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümneliste kohale.
 • Läbitavate kontrollpunktide arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine).
 • Orienteerumismatka klassi osalejad peavad läbima korraldajate poolt ettemärgitud kontrollpunktid.
 • Võistlusmaterjalide hulka kuulub rinnanumber, kaardikile, randmepael SI-kaardi kinnitamiseks — igale võistkonna liikmele üks.
 • Põhiklassides on kontrollaeg 8tundi, rattarajal 5 tundi ja pereklassis 4 tundi. Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamisest lisaks 1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.
 • Paremusjärjestus määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võrdsete punktide korral on eespool varem lõpetanud võistkond.
 • Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-märke aja järgi finišijaamas.
 • Stardist finišeerimiseni peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal rinnanumbrit.
 • Kõik võistkonnad on kohustatud finišit läbima, kaasa arvatud katkestada soovivad võistkonnad (kui ise pole võimalik finišisse tulla, tuleb sellest viivitamatult korraldajaid teavitada).
 • Kasutada võib vaid korraldajate poolt antud võistluskaarti ning abivahendina ainult magnetkompassi ja kella. Muude navigatsiooniseadmete ja programmeeritava arvutustehnika kasutamine on keelatud.
 • Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse ja oliivirohelisega märgitud õuealadele ja hoovidesse sisenemine on keelatud! Palun austage teiste inimeste privaatsust.

Registreerimine ja osavõtutasud

Registreerimine toimub REGISTREERIMISE LEHEL! Osavõtt toimub omal riisikol.
Osavõtutasud:
I voor – kuni 01.06 (k.a) – 25 €
II voor – kuni 19.07 (k.a) – 30 €
III voor – kuni 23.07(k.a) ja kohapeal 35 €
Põhiklassides ja rattarajal on osavõtutasu ühe võistleja kohta. Pereklassis on tasu võistkonna kohta. Matka klass on ca30% soodsam antud vooru hinnast.

SI-kaardi rent 2€, pereklassis SI-kaardi rent 1€.
Rekvisiidid: EE472200221061466747 Swedbank, MTÜ Seiklushunt.
Selgitusse märkida võistkonna nimi ja registreeritav võistlus (näiteks TeamSeiklushunt ja treeningrogain).
Võimalik on registreerida rogainidele ka Stebby (endise SportID) kaudu. Selleks tuleb võistkond rogaini registreerimiskeskkonnas registreerida, kuid mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada antud ürituse pilet Stebby keskkonnas.

Reeglite rikkumine ja protestid

Reeglite rikkumine: Kohtuniku poolt fikseeritud keelualasse sisenemisel võistkonna tulemus tühistatakse.
Protestid: Proteste võistlusreeglite rikkumiste kohta ja selgitusi raja läbimise kohta saab kohtunikele esitada võistluspäeval kuni kella 18.30-ni.

Ohud

Teed on avatud liikluseks. Kõik võistlejad on kohustatud järgima liiklusseaduse nõudeid!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva juhendi ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Korraldaja

MTÜ Seiklushunt
info[ät]seiklushunt.ee
telefon +372 58 21 12 03

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank