Seiklushunt

KP1

Peahoone, Ülikooli 18
Main building

EST tekst
ENG text

EST: Kohe pärast ülikooli taasavamist 1802. aastal alustas ülikooli arhitekt Johann Wilhelm Krause peahoone projekteerimist. Krause esimeste ruumiplaanide järgi pidi peahoone esimesel korrusel asuma vehklemissaal. Vehklemist õpetati toonases ülikoolis tudengitele sajanditetaguse rüütlikasvatuse jäänukina. Plaanide täpsustamise käigus vehklemissaalist peahoones siiski loobuti ja selleks kavandatud ruum anti hoopis füüsikakabinetile. Nii tuli ülikoolil vehklemisharrastuse võimaldamiseks hakata ruume linnast üürima. Lisaks ülikoolile hoidsid duellide eesmärgil vehklemist au sees ka korporatsioonid. Eriti oluliseks sai nende osa vehklemisharrastuse elushoidmisel pärast seda, kui ülikoolis kaotati 19. sajandi lõpus vehklemisõpetaja ametikoht.

ENG: After the university was reopened in 1802, the university’s architect Johann Wilhelm Krause started designing the main building. According to Krause’s initial plans, there should have been a fencing hall on the ground floor of the building. At that time, swordsmanship was taught to university students as a remnant of the chivalry education of centuries before. When the plans were reviewed, the initial idea was abandoned and instead of a fencing hall, the physics lab was built. Thus, the university had to rent rooms elsewhere in the city to enable students to practice fencing. In addition to the university, also student fraternities held fencing in high esteem – because of duelling. The fraternities’ role in keeping fencing practice alive became particularly important after the position of fencing teacher was discontinued at the university at the end of the 19th century.

1810, Anton Leer. Rahvusarhiiv
1810, Anton Leer. National Archives of Estonia

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank