Seiklushunt

KP11

Eesti Üliõpilaste Seltsi maja, Tõnissoni 1
Building of the Estonian Students’ Society

EST tekst
ENG text

EST: Selle maja ehitas 1902. aastal vanim eesti rahvusest üliõpilasi koondav üliõpilasorganisatsioon Eesti Üliõpilaste Selts oma konvendihooneks ja seda peetakse üheks esimeseks eesti rahvusliku arhitektuuri näiteks. Nõukogude okupatsiooni alguses kõik üliõpilasorganisatsioonid suleti ja nende hooned riigistati. 1944. aastal anti maja ülikoolile ja siia asus kehakultuuriteaduskond. Hoonesse tehti võimla ja teaduskonna tudengite ajutine ühiselamu. 1950. aastate alguses asus majja sõjalise õpetuse kateeder, kes rajas hoovi laudadest lasketiiru. Vahepeal paiknes siin ka ülikooli arvutuskeskus, kus asus ülikooli järjekorras teine elektronarvuti Ural-4. 1970. aastatel läks maja uuesti kehakultuuriteaduskonna kasutusse. Hoone tagastati üliõpilasseltsile 1991. aastal.

ENG: This house was commissioned in 1902 by the oldest organisation of students of Estonian origin, the Estonian Students’ Society, and it is deemed one of the first examples of Estonian national architecture. All student organisations were closed at the beginning of the Soviet occupation, and their buildings were nationalised. In 1944, the building was given to the university and the Faculty of Physical Education moved in. There was a gym and a temporary dormitory of the faculty’s students in the building. In the early 1950s, the Chair of Military Education moved into the building and set up a firing range in the yard. For some years, the building housed the university’s computing centre, and the university’s second electronic computer Ural 4. In the 1970s, the building went back to the Faculty of Physical Education. In 1991, the building was returned to the students’ society.

1945, Elmar Kald. Tartu Ülikooli muuseum
1945, Elmar Kald. University of Tartu Museum

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank