Seiklushunt

KP13

EST:

Ülikooli peahoone

Juri Lotman töötas Tartu Ülikoolis 1954. aastast kuni oma elu lõpuni. Ülikooli peahoone põleng oli Lotmani jaoks isiklik tragöödia, mida ta kirjeldas nii: 

„Ei hakka kirjutama üleelamistest – teatan faktid: ülikoolis oli tulekahju – põles aula, kartser, füüsikateaduskond? Katus kukkus kokku ja läbi peahoone alasti karbi […] paistab taevas. Võimatu on seda vaadata. […] meil kõigil on hing poolenisti surnud. […] Ülikool lamab nagu kalli inimese moonutatud laip – sellest mööduda on hirmus, sisse astuda võimatu.“

Juri Lotman (2012). Переписка 1954–1965 / Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, lk 489.


Tartu Ülikooli peahoone pärast tulekahju.
Valdek Moskau, 1965, Tartu Ülikooli muuseum

ENG:

Main building of the University of Tartu


Main building of the University of Tartu after the fire.
Valdek Moskau, 1965, University of Tartu Museum

Juri Lotman worked at the University of Tartu from 1954 to the end of his life. The fire in the university’s main building was a personal tragedy for Lotman. He described it as follows: 

“I’m not going to write about my feelings – I just convey the facts: there was a fire in the university – the assembly hall, the lock-up, the physics faculty burned. The roof collapsed and through the bare structure of the main building […] you can see the sky. It is impossible to look at it. […] we all are half-dead spiritually. […] The university lies like a mutilated corpse of a dear person – it is terrible to pass, impossible to enter.”

Juri Lotman (2012) Переписка 1954–1965 / Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, p. 489.

RUS:

Главное здание Тартуского университета


Главное здание Тартуского университета сразу после пожара.
Valdek Moskau, 1965, Tartu Ülikooli muuseum

Юрий Михайлович Лотман работал в Тартуском университете с 1950 года, вначале как почасовик, а с 1954 г. до конца жизни как штатный преподаватель. Пожар в главном здании он воспринял как личную трагедию: 

Не буду писать о переживаниях – сообщу факты: был пожар в университете – сгорел актовый зал, карцер, физический ф-т. Провалилась крыша, и в голую коробку главного здания (центральная часть погибла – ректорское крыло – цело) – видно небо. Смотреть на это невозможно. /…/ видеть его тяжело. У нас всех тоже душа наполовину мертва. /…/ Университет лежит как обезображенный труп дорогого человека – проходить мимо него – страшно, зайти невозможно. А мы заходим и выходим, делаем каждодневные дела, заседаем и читаем лекции, а от него пахнет войной – холодным запахом гари в промерзлых полуразрушенных стенах.

231. Ю. М. Лотман — Б. Ф. Егорову 23. 12. 1965

Ю. М. Лотман, З. Г. Минц.  Переписка 1954–1965. Таллинн: Изд-во ТУ, 2012, с. 489.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank