Seiklushunt

KP14

EST:

Lotmani auditoorium

C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tru_filosoofiateaduskonna_teatmiku_jaoks_marts_1974_j_laan_es_46_006b.jpg
Lotman peahoone auditooriumis loengut pidamas
Jüri Laan, 1974, Tartu Ülikooli muuseum
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tru_filosoofiateaduskonna_teatmiku_jaoks_marts_1974_j_laan_es_46_008b.jpg
Lotman peahoone auditooriumis loengut pidamas
Jüri Laan, 1974, Tartu Ülikooli muuseum

Jüri Lotman oli hinnatud õppejõud, kelle loengutes käisid vabakuulajatena ka teiste erialade üliõpilased. Lotmani ajal toimusid loengud põhiliselt peahoones ja praeguses von Bocki majas (toona Marksu maja). Lotmani auks nimetatud auditoorium on praegu Lossi tänava õppehoones (aud 222), aga seal ei ole Lotman tegelikult kunagi loenguid andnud.

Ülikooli „inimmaastik“ – üliõpilased, loengute lugemine – oli Lotmani kirg. Isegi ülikoolihoone oli tema jaoks täidetud tähendusega: enda sõnul oli ta valmis andma loengut ka tühjale auditooriumile, sest ülikooli seinad ise on juba nii austusväärsed.

C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TMF1229_061_pisipilt.jpgJuri Lotmani bareljeefi (autor Stanislav Netšvolodov) avamine.
Kõneleb Tartu Ülikooli rektor 1998–2006 Jaak Aaviksoo.
Kalju Tisler, 1999, Tartu linnaajaloo muuseumid
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TMF1229_060_pisipilt.jpgJuri Lotmani bareljeefi (autor Stanislav Netšvolodov) avamine.
Kõneleb ajakirja Akadeemia peatoimetaja 1989–2001 Ain Kaalep.
Kalju Tisler, 1999, Tartu linnaajaloo muuseumid

Bareljeefi avamine Lotmani auditooriumis 1998. aastal.

ENG:

Lecture halls

C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tru_filosoofiateaduskonna_teatmiku_jaoks_marts_1974_j_laan_es_46_006b.jpg
Lotman giving a lecture in a lecture hall in the main building.
Jüri Laan, 1974, University of Tartu Museum
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tru_filosoofiateaduskonna_teatmiku_jaoks_marts_1974_j_laan_es_46_008b.jpg
Lotman giving a lecture in a lecture hall in the main building.
Jüri Laan, 1974, University of Tartu Museum

Juri Lotman was a highly esteemed teacher, whose lectures attracted also students of other specialisations. When Lotman read at the university, his lectures were mostly held in the main building and the building currently known as von Bock House. The lecture hall named after Lotman is currently located in the academic building in Lossi street (lecture hall 222), where Lotman actually never lectured.

Lotman’s passion was the “human population” of the university – the students, and giving lectures. Even the university building was filled with meaning: he said he was ready to give a lecture to an empty lecture hall, because even the walls of the university were so respectable.

C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TMF1229_061_pisipilt.jpg
Opening of the bas-relief of Juri Lotman (sculptor Stanislav Nechvolodov).
Rector of the University of Tartu 1998–2006 Jaak Aaviksoo speaking at the event.
Kalju Tisler, 1999, Tartu City History Museums
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TMF1229_060_pisipilt.jpg
Opening of the bas-relief of Juri Lotman (sculptor Stanislav Nechvolodov).
Ain Kaalep, Editor-in-Chief of the Akadeemia magazine 1989–2001, speaking at the event.
Kalju Tisler, 1999, Tartu City History Museums

Opening of the bas-relief in the Lotman lecture hall in 1998.

RUS:

Аудитория Лотмана

C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tru_filosoofiateaduskonna_teatmiku_jaoks_marts_1974_j_laan_es_46_006b.jpg
Лотман читает лекцию в аудитории главного университета.
Jüri Laan, 1974, Tartu Ülikooli muuseum
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tru_filosoofiateaduskonna_teatmiku_jaoks_marts_1974_j_laan_es_46_008b.jpg
Лотман читает лекцию в аудитории главного университета.
Jüri Laan, 1974, Tartu Ülikooli muuseum

Юрий Михайлович Лотман был прекрасным лектором, на чьи лекции приходили в качестве вольнослушателей и студенты с других специальностей. Его лекции проходили в основнм в аудиториях главного здания университета и в нынешнем доме фона Бока. Аудитория имени Лотмана находится сейчас в учебном корпусе на улице Лосси 3 (там же помещается кафедра русской литературы). Во времена Лотмана этого здания еще не существовало.

«Я не хотел бы жить ни в каком другом городе. Побывать мне хотелось бы во многих других городах, но жить только в Тарту. Мне кажется, что здесь самый воздух помогает работать и думать. Может быть, оттого, что в городе основной «человеческий пейзаж» составляет учащаяся молодежь, то есть та категория людей, которую я люблю больше всего» 

(«Жить только в Тарту»). Лотман Ю. М. Воспитание души. — Санкт-Петербург: «Искусство—СПБ», 2005. 81

Этот «человеческий пейзаж» – студенты, как и чтение лекций были его страстью. Даже само здание унивеситета было для него наполнено смыслом: по его словам, он был готов читать лекцию и в пустой аудитории, настолько почтенны сами стены университета.

C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TMF1229_061_pisipilt.jpg
Выступает ректор Тартуского университета (1998–2006) Яак Аавиксоо.
Kalju Tisler, 1999, Tartu linnaajaloo muuseumid
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TMF1229_060_pisipilt.jpg
Выступает главный редактор журнала «Академия» (1989–2001) Айн Каалеп.
Kalju Tisler, 1999, Tartu linnaajaloo muuseumid

Открытие барельефа Юрия Михайловича Лотмана (автор Станислав Нечволодов) в аудитории Лотмана на улице Лосси 3 (ауд. 222) в 1998 г.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank