Seiklushunt

KP16

EST:

Kohvik Werner

1882. aastal avatud Werner, mille ametlik nimi oli nõukogude ajal Tartu (mida keegi küll ei kasutanud), oli ülikoolilinna legendaarne kohvik, teadlaste ja kultuurirahva kooskäimiskoht.

„Kohviku põhilised traditsioonid säilisid ka nõukogude ajal: endiselt kogunesid siia uudistehimulised inimesed, endiselt istusid nad tundide kaupa kohvitassi taga, endiselt oli mitu lauda maletajate käsutuses. Just nimelt Werneri kohviku nurgatagustest läks liikvele kuuldus, et Lotmanil on pikad vuntsid, sest ta tahab jäljendada Stalinit; kohviku püsikülastajad ootasid hinge kinni pidades, kas Lotman ajab pärast Hruštšovi ettekannet XX kongressil oma vuntsid maha ja kinnitab nii seda arvamust; kui seda aga ei juhtunud, siis oli otsus niisugune: ebamugav olnuks seda seost reeta, sellepärast ta ei ajanudki … Kõik need kuulujutud jõudsid ka meie kõrvu.“ 

Boriss Jegorov (1995). Tartu koolkonna lätteil. Mälestusi 1950 aastateist. – Vikerkaar nr 1, lk 70.

/var/folders/n9/lqnwdqwj6rdd0vfy_nv9mkpr0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/teelefoto0000607.jpg

Tartu kohvik Werner, kohvik Tartu nõukogude ajal.
1970–1980, Tartu linnaajaloo muuseumid

ENG:

Café Werner 

/var/folders/n9/lqnwdqwj6rdd0vfy_nv9mkpr0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/teelefoto0000607.jpg
Café Werner, Café Tartu in the Soviet period.
1970–1980, Tartu City History Museums

Café Werner was first opened in 1882; in the Soviet period its official name was Café Tartu (no one ever used it though). Werner was the university town’s legendary café, a meeting place of researchers and cultural figures.

“The main traditions of the café remained unchanged in the Soviet years: news-hungry people still gathered here, they still sat here over a cup of coffee for hours, there were still several tables for chess players. It is from the corners of Café Werner the rumour started claiming that Lotman had a long moustache because he wanted to emulate Stalin; the café’s regulars waited with bated breath to see if Lotman would shave off his moustache after Khrushchev’s speech at the 20th Congress and thus confirm the opinion; and when he didn’t, they decided it would have been inconvenient to give him away, so he didn’t … All those rumours reached us, too.” 

Boris Egorov (1995). Tartu koolkonna lätteil. Mälestusi 1950. aastateist. – Vikerkaar no. 1, p. 70.

RUS:

Кафе «Вернер» 

/var/folders/n9/lqnwdqwj6rdd0vfy_nv9mkpr0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/teelefoto0000607.jpg
Кафе «Вернер», в советское время – кафе «Тарту».
1970–1980, Tartu linnaajaloo muuseumid

Кафе «Вернер» было открыто в 1882 году, в советское время его официальное название было «Тарту» (этим названием реально никто не пользовался). Кафе было легендарным местом, где собиралась местная интеллигенция.

«Адамс, человек эстонской культуры, тесно общавшийся с кругом местной интеллигенции, много рассказывал нам о настроениях, слухах, конфликтах в университетской среде. В том числе и об анекдотических истолкованиях облика Лотмана, становившегося уже тогда, в пятидесятых годах, заметной фигурой на тартуском фоне. В сталинское время, оказывается, тартуская публика пришла к твердому убеждению, что Лотман подражает вождю. Поэтому завсегдатаи знаменитого кафе «Вернер» с нетерпением ждали после доклада Хрущева на XX съезде КПСС, что Лотман сбреет усы. Не дождались. Тогда возникла новая версия: теперь уже неудобно показывать связь, поэтому оставил усы».

Б. Егоров. Жизнь и творчество Ю. М. Лотмана. Москва: НЛО, 1999, 69

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank