Seiklushunt

KP17

EST:

Lotmani mälestusmärk


Mälestusmärgi ehitamine.
Tiia Reisner, 2007, Tartu linnaajaloo muuseumid

Lotmani mälestusmärk.
Katre Pärn, 2020, erakogu

2007. aastal avati Tartu Ülikooli raamatukogu ees Jüri Lotmani mälestusmärk – tema autošaržist inspireeritud torudest portree.

„6. oktoobril avati Tartus ülikooli raamatukogu kõrval Tartu Ülikooli 375. aastapäeva juubeliürituste raames Juri Lotmani ausammas. See tähelepanuväärne sündmus ja kaunis sügispäev tõi kokku palju huvilisi, kelle hulgas võis märgata paljusid Lotmani endisi õpilasi ja kolleege, aga ka tänaseid tudengeid ja tavalisi linnakodanikke, kokku tuhande inimese ringis. Kuju avamisel võtsid sõna Tartu linnapea Urmas Kruuse, Tartu Ülikooli rektor Alar Karis ja kultuuriminister Laine Jänes ning Rahvusvahelise Semiootikauuringute Assotsiatsiooni president Eero Tarasti. Saateks mängis Tartu Keelpillikvartett. Semiootikamagistrant Tuuli Raudla kätte oli usaldatud pult, mis peale mõningaid viperusi oma töö ära tegi: torudest, mis peaks kujutama Lotmani „juuksekiharaid“ (Mati Karmini väljend), hakkas voolama vesi. Taies kutsus tuliseid vaidlusi esile juba siis, kui arhitekt Andres Lunge ja skulptor Mati Karmini konkursitöö „Vihm“ võitjaks kuulutati. Paljudele tundus selline lahendus liiga ekstsentriline ja suurt tartlast alavääristav. Samas ei ole kahtlust, et meie ees on MÄRK, mis on avatud kõige erinevamatele tõlgendustele. Rahvas ristis selle kähku Toru-Jüriks ja ma olen kindel, et Juri Lotman oleks selle peale vaid mõnusalt muhelenud. Tuleks veel mainida, et täies hiilguses tuleb monumendi omapära esile õhtupimeduses, kui koos veega hakkavad mängima ka valgus ja värvid.“

Silvi Salupere (2007). Kuidas torudest Lotman kokku pandi. – Acta Semiotica Estica V, lk 276–278.

TMF1229_058_pisipilt
Lotmani büsti avamine ülikooli raamatukogus 1998. aastal (autor Lev Razumovski, 1981, kips).
Kalju Tisler, 1998, Tartu linnaajaloo muuseumid

ENG:

Monument to Juri Lotman

 C:\Users\ann\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4051967.tmp
Erecting the monument. 
Tiia Reisner, 2007, Tartu City History Museums 
 C:\Users\ann\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5DE77042.tmp
Monument to Lotman. 
Katre Pärn, 2020, private collection 

In 2007, a monument to Juri Lotman was opened in front of the University of Tartu Library — a portrait made of steel pipes inspired by his self-caricature.

“On 6 October, in the framework of the events of the 375th anniversary of the University of Tartu, a monument to Juri Lotman was opened in Tartu, next to the university library. This remarkable event and the beautiful autumn day brought together nearly a thousand people, among whom many of Lotman’s former students and colleagues, as well as current students and townspeople. At the opening of the monument, speeches were delivered by Mayor of Tartu Urmas Kruuse, Rector of the University of Tartu Alar Karis, Minister of Culture Laine Jänes, and President of the International Association for Semiotic Studies Eero Tarasti. Music was played by Tartu String Quartet. After some glitches, the remote, which had been entrusted to a master’s student in semiotics Tuuli Raudla, finally did its job: from pipes that (according to Mati Karmin) depict Lotman’s curls, water began to flow. The work had already provoked heated disputes when the submission “Rain” by architect Andres Lunge and sculptor Mati Karmin was declared the winner of the design contest. For many, the solution seemed too eccentric and humiliating for such a great man. At the same time, there is no doubt that this monument is a SIGN that is open to the most diverse interpretations. People soon started to call it Toru-Jüri [Pipe-Jüri, the common Estonian nickname for plumbers] and I’m sure Juri Lotman would have only chuckled at this. It is also good to know that the uniqueness of the monument can be seen in full glory in the darkness of the evening, when, in addition to the water, also the lights and colours start to play.” 

Silvi Salupere (2007). Kuidas torudest Lotman kokku pandi. — ACTA Semiotica Estica V, pp. 276-278. C:\Users\merike87\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F7959D0D.tmp
Opening of the bust of Lotman at the university library in 1998 (sculptor Lev Razumovski, 1981, plaster). 
Kalju Tisler, 1998, Tartu City History Museums

RUS:

Памятник Лотману


Как строили памятник.
Tiia Reisner, 2007, Tartu linnaajaloo muuseumid

Памятник Лотману.
Katre Pärn, 2020, erakogu

Памятник представляет собой конструкцию из труб, потока воды и специального освещения. Был открыт 6 октября 2007 года. Идея конструкции из пяти 15-метровых стальных труб базируется на автошарже Лотмана. Автор скульптуры: Мати Кармин, архитектор Андрес Лунге. 

TMF1229_058_pisipilt
Открытие бюста Ю.М. Лотмана в Библиотеке университета в 1998 году. 

Kalju Tisler, 1998, Tartu linnaajaloo muuseumid

Автор бюста – Лев Разумовский, 1981. Ю.М. Лотман сам позировал скульптору, который был отцом его студентки.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank