Seiklushunt

KP19

EST:

Narva mnt 25 kohvik

Narva mnt 25 kohvik
1972, Tartu linnaajaloo muuseumid

Narva maantee kohvikus toimusid rebastepeod ning muud üliõpilasüritused, millest võtsid alati aktiivselt osa ka Juri Lotman ja teised õppejõud. Näiteks esitati näidendeid ja mängiti mitmesuguseid mänge. Eriti populaarseks žanriks oli šaraad (silpmõistatus), mis sarnaneb mänguga „Alias“ ja mille käigus tuli ära arvata mitmest sõnast koosnev fraas. Kõigepealt mõeldi mingile sõnale ja seejärel jagati see osadeks. Esmalt esitati iga osa eraldi ja pärast seda sõna tervikuna. Lotman oli selles mängus väga osav nii esitaja kui ka äraarvajana.

ENG:

Café at Narva 25

C:\Users\merike87\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\843D2D15.tmp

Café at Narva 25 
1972, Tartu City History Museums 

Freshman parties and other student events took place in the café in Narva street. Juri Lotman and other teaching staff members were always actively involved. The participants staged plays and played a variety of games. The word guessing game of charades was a particularly popular genre. It resembles the board game Alias, but a phrase consisting of several words had to be guessed. A person thought of a word and then split it into parts. First, each part was explained separately, and after that, the word as a whole. Lotman was very good at this game, both explaining and guessing.

RUS:

Кафе по адресу Нарвское шоссе 25

Кафе на Narva mnt 25
1972, Tartu linnaajaloo muuseumid

В этом кафе часто происходили посвящения первокурсников в студенты и разные другие студенческие мероприятия, в которых всегда активно участвовали преподаватели. Часто ставились маленькие спектакли, особенно популярными были шарады, где нужно отгадывать слова. Загадываемое слово разбивается на части, и каждая часть (без слов) разыгрывается по отдельности, потом показывают все слово. Например, слово «кулинария» представляли сначала как «кули» (в XIX – начале ХХ вв. – чернорабочий-китаец или индиец в Европе и США), затем «на улице Рийа» и, наконец, магазин кулинарии. Лотман был очень искусен в этой игре.

.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank