Seiklushunt

KP19

Korp! Estonia ajalooline konvendihoone ja ajalooline TRÜ klubi, Tähe 3
Historical building of the fraternity Estonia and the student club of Tartu State University

EST tekst
ENG text

EST: Selle maja lasi 1882. aastal ehitada baltisaksa korporatsioon Estonia oma konvendihooneks. Projekti autor oli ülikooli arhitekt Reinhold Guleke ja see oli esimene korporatsiooni jaoks kavandatud hoone Tartus. 1932. aastal kolis siia eesti meesüliõpilasi ühendav korporatsioon Rotalia. Nõukogude okupatsiooni alguses hoone riigistati. Pärast sõda tegutses siin Nõukogude armee ohvitseride klubi. Seejärel anti hoone ülikoolile ja pärast remonti alustas selles 1960. aastal tegevust ülikooli klubi. Aastakümneid tegid siin trenni ülikooli rahvakunstiansamblid ja võimlemisrühmad. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist tagastati maja korporatsioonile Rotalia.

ENG: The fraternity building was commissioned in 1882 by the Baltic German fraternity Estonia. The author of the design was the university’s architect Reinhold Guleke and it was the first building in Tartu to be designed for a fraternity. In 1932, the fraternity of Estonian students Rotalia moved into the building. The building was nationalised at the beginning of the Soviet occupation. After the war, the building was used by the Soviet Army Officers’ Club. After a while, the building was given to the university and after renovations, the university’s club started its activities here in 1960. The university’s folk dance ensembles and gymnastics groups practised here for decades. After the restoration of Estonian independence, the building was returned to the fraternity Rotalia.

1964, Erich Norman. Rahvusarhiiv
1964, Erich Norman. National Archives of Estonia

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank