Seiklushunt

KP2

EST:

Lotmani esimesed elupaigad õpetajate seminari ühiselamus ja aadressil Eha 36

Nagu selgub Juri Lotmani kirjast kodustele, oli tema esimene peatuspaik Tartu Õpetajate Instituudi (endine ja hilisem Tartu Õpetajate Seminar) ühiselamu, mis oli vanast Karlova mõisahoonest ümber ehitatud ja kuhu majutati linna saabunud õppejõudusid. Seejärel kolis Lotman väikesesse õuepealsesse majakesse aadressil Eha 36.

„Meid võeti vastu väga hästi. […] Ülemused on väga lahked. Kõik on eestlased. […] Linnake on väga armas, väga puhas ja ilus, nagu teatris.“

Juri Lotman (2007). Valik kirju. Koost Marek Tamm. – Loomingu Raamatukogu nr 8–9, lk 13–14.

D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01693.JPG
1950ndatel Tartu Õpetajate Instituudi ühiselamuna kasutusel olnud mõisahoone.
Ljubov Kisseljova, erakogu

D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01698.JPG
Eha 36.
Ljubov Kisseljova, erakogu

ENG:

  1. Lotman’s first homes in the dormitory of Teacher Training College and at Eha 36

It appears from Juri Lotman’s letters to his family that his first home was in the dormitory of Tartu Teacher Training Institute (formerly and later Tartu Teacher Training College). The dormitory building was reconstructed from the old mansion of Karlova manor and served as an accommodation for teachers who arrived in the city. After that, Lotman moved to a small backyard house at Eha 36.

“We were received very well. […] The superiors are very kind. They are all Estonians. […] The town is very lovely, very clean and beautiful, like in the theatre.”

Juri Lotman (2007). Valik kirju. Comp. Marek Tamm. – Loomingu Raamatukogu no. 8–9, p 13–14.

D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01693.JPG
In the 1950s, the manor house was used as the dormitory of Tartu Teacher Training Institute.
Ljubov Kisseljova, private collection
D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01698.JPG
Eha 36.
Ljubov Kisseljova, private collection

RUS:

  1. Первые места проживания Лотмана в Тарту в общежитии института и по адресу ул. Эха 36

Как выясняется из письма Лотмана родным, его сначала поселили в общежитии института, которое находилось в бывшем господском доме усадьбы Карлова. Потом он переселился в маленький домик во дворе, предназначенный тогда для преподавателей.

Письмо от 7 сентября 1950: 

«Встретили нас очень хорошо. Сразу же дали машину для того, чтобы привезти вещи с вокзала. /…/ Сейчас живем временно в студенческом общежитии, каждый в отдельной комнате (я в изоляторе) и комедантша – очень милая женщина, которая страшно боится какого-то «злого доктора», говорит, что в крайнем случае скажет, что здесь находится «больной педагог». Начальство очень приветливо. Все эстонцы. /…/ Питаюсь сравнительно дешево и очень вкусно в кафе со странным названием Ко-Ко-Ко-Ко. Городок очень милый, очень чисто и красиво как в театре.»  

Ю. М. Лотман. Письма. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. с. 26.

D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01693.JPGГосподский дом усадьбы Карлова, который в 1950-е годы служил общежитием Тартуского учительского института.
Ljubov Kisseljova, erakogu
D:\My Documents\My Pictures\Lotman_Tartu\DSC01698.JPG
ул. Эха 36.
Ljubov Kisseljova, erakogu

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank