Seiklushunt

KP20

Maarja kirik / EPA võimla, Pepleri 1
St Mary’s church / gym of the Estonian Academy of Agriculture

EST tekst
ENG text

EST: Tartu-Maarja kihelkonna ja linna eestlaste koguduse jaoks ehitatud Maarja kirik valmis 1842. aastal. 1869. aastal peeti siin eestlaste esimese laulupeo vaimuliku kontserdi peaproov. Kirikuhoone hävis 1941. aastal sõjatules ja sõja järel ei saanud kogudus Nõukogude võimudelt luba kirikut taastada. 1956. aastal anti varemed Eesti Põllumajanduse Akadeemiale, kes rajas siia viie aastaga võimla. Kuni ülikooli uue spordihoone valmimiseni 1982. aastal oli see Tartu ruumikaim sisevõimla. Tartu Maarja kogudus sai oma kiriku tagasi alles 2009. aastal, kui Tähtveres valmis maaülikooli uus spordihoone.

ENG: St Mary’s church for the congregation of Estonians of Tartu-Maarja parish and the city of Tartu was completed in 1842. In 1869, the final rehearsal of the sacred music concert of the first Estonian song festival took place in this church. The building was destroyed in a fire during the war in 1941. After the war, Soviet authorities did not allow the congregation to rebuild the church. In 1956, the ruins were given to the Estonian Academy of Agriculture who rebuilt it into a gym in five years. Until the opening of the new sports hall in 1982, it was the largest indoor gym in Tartu. The church building was returned to St Mary’s congregation only in 2009 when the new sports hall of the Estonian University of Life Sciences was opened in Tähtvere.

1981, Aavo Juus. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
1981, Aavo Juus. Estonian Sports and Olympic Museum

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank