Seiklushunt

KP3

Maneež/õppehoone, Jakobi 5
Manège / academic building

EST tekst
ENG text

EST: Selle hoone müüride vahel harrastati sporti ühtejärge 200 aastat. Just siia rajas ülikool 1821. aastal järjekorras juba teise, seekord kivist maneeži. Aastakümneid harrastati siin nii ratsutamist kui ka võimlemist. Samuti tehti maneežiliival 1869. aastal eestlaste esimese laulupeo ilmaliku kontserdi peaproov. 20. sajandi alguses sai hoone enda käsutusse esimene üliõpilaste spordiselts Sport, kes rajas siia võimlemis- ja raskejõustikusaali. 1917. aastal läks maneež põlema ja kümme aastat hiljem ehitati selle müüridele ülikooli kehalise kasvatuse instituudi jaoks võimla. Hoone sai teises maailmasõjas raskelt kannatada, kuid ehitati pärast sõda kehakultuuriteaduskonna jaoks uuesti üles. Ülikooli kehakultuurlased kolisid sellest majast välja 2019. aastal.

ENG: Within the walls of this building, students practiced sports for 200 years. In 1821, the university built its second manège here, this time in stone. For decades, riding and gymnastics was practiced here. In the manège, also the final rehearsal of the secular concert of the first Estonian song festival was held in 1869. At the beginning of the 20th century, the building was used by the first students’ athletic society Sport, which set up a gymnastics and heavy athletics gym here. In 1917, the manège caught fire and ten years later a sports hall was built on its walls for the university’s Institute of Physical Education. During World War II, the building suffered serious damage but was rebuilt for the Faculty of Physical Education after the war. The physical education people of the university moved out of the building in 2019.

1895, Carl Schulz. Tartu Ülikooli muuseum
1895, Carl Schulz. University of Tartu Museum
1930, Konstantin Kalamees. Rahvusarhiiv
1930, Konstantin Kalamees. National Archives of Estonia

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank