Seiklushunt

KP5

EST:

Ariste elukoht Jakobsoni ja Vikerkaare nurgal, Jakobsoni 7

Paul Ariste (1905–1990) oli soome-ugri keelte professor ja Eesti fennougristika koolkonna rajaja. Polüglotina tundis ta paljusid keeli, teiste hulgas esperantot, jidišit ja mustlaskeelt. Tema põhiliseks uurimiskeeleks oli aga eesti keele lähim sugulaskeel vadja keel. Keeltega koos kogus ja uuris ta tihti ka rahvaluulet. Ariste on avaldanud üle 1300 publikatsiooni, tema kirjutised puudutasid muu hulgas foneetikat, sõnavara ja eesti murdeid.

1950. aastatel hakkas raamatukogu väljastama lugejapileteid. Pileti nr 1 sai professor Paul Ariste. Kui 1982. aastal avati raamatukogu uus hoone, sai Ariste uue lugejapileti taas numbriga 1. Tema jaoks oli sellel suur tähtsus – ta tahtis igal pool esimene olla. Ka näiteks publikatsioonide arvu poolest soovis ta Tartu Ülikooli õppejõudude seas olla esimene ja see tal õnnestus. Kurioosumina üritas ta ka palga kättesaamisel alati teistest ette jõuda, minnes kassa juurde juba tükk aega enne selle avamist.

Paul Ariste on kursusejuhendaja akadeemik Pergi prototüüp Olev Remsu romaanis „Tapjad“ (Tänapäev, 2017).

Allikad

Veebinäitus „Kolm keelemeest“; https://kolm-keelemeest.weebly.com/paul-ariste.html

Paul Ariste. Vikipeedia; https://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Ariste

Paul Ariste. Tartu, 1951
TÜ raamatukogu fotokogu
Tartu Ülikooli raamatukogu uue hoone avamine 22. veebruaril 1982. Teaduskirjanduse kojulaenutuse juhataja Maie Hoop laenutab esimese raamatu lugejapileti nr 1 omanikule prof Paul Aristele
TÜ raamatukogu fotokogu
Paul Ariste Tartu Ülikooli üliõpilasena
TÜ raamatukogu fotokogu

ENG:

Ariste’s house at the corner of Jakobsoni and Vikerkaare streets, Jakobsoni 7

Paul Ariste (1905–1990) was a Professor of Finno-Ugric Languages and the founder of the Estonian school of finnougristics. As a polyglot, he knew many languages, including Esperanto, Yidish, and the Romani language. His main language of research, however, was Votian, a language closely related to Estonian. Along with languages, he often collected and studied folklore. Ariste published over 1,300 articles, including papers focusing on phonetics, vocabulary and Estonian dialects.

In the 1950s, when the library started issuing library cards, Paul Ariste received card no. 1. In 1982, when the library’s new building was opened, Ariste was again issued the new card no. 1. This was very important for him – he wanted to be the first in everything. For example, he wanted to be the first among the University of Tartu teaching staff in terms of the number of publications, and he succeeded. Interestingly, he also tried to receive his salary before all others, and went to the cash desk long before it opened.

Paul Ariste is the prototype of the course teacher academician Perk in the novel by Olev Remsu, “Tapjad” (“Killers”, Tänapäev, 2017).

Sources

Online exhibition „Kolm keelemeest“; https://kolm-keelemeest.weebly.com/paul-ariste.html

Paul Ariste. Wikipedia; https://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Ariste

Paul Ariste. Tartu, 1951
UT Library photo collection
Opening of the new building of the University of Tartu Library on 22 February 1982. Maie Hoop, head of the borrowing department of scientific literature, lending the first book to holder of library card no. 1, Professor Paul Ariste
UT Library photo collection
Paul Ariste as student of the University of Tartu
UT Library photo collection

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716