Seiklushunt

KP6

EST:

TÜ kirjastus ja tema naaber semiootika osakond, Tiigi 78/80

Tartu Ülikooli kirjastus asus kuni 1972. aastani majandusmajas aadressil Jakobi 4. Seejärel aga koliti Tiigi 78/80 õppehoone majja, kuhu 1990ndatel saabus naabriks semiootika osakond. Osakonna eelkäijaks oli 1983. aastal tööd alustanud TÜ ajaloo ja semiootika labor, mis tegutses 1991. aastani. Lotmani algatusel avati semiootika osakond 1992. aastal ja hakati koostöös kirjastusega andma Tartu Ülikooli toimetiste sarjas välja semiootikaalast teaduskirjandust.

„Eesti vaimne kliima oli talle [Lotmanile] nõukogude ajal ilmselt soodsam kui Venemaa oma ja kaudselt võis see ka tema mõtteloomingut stimuleerida. […] Ometi oli tema üldisemat mõju Eesti vaimuringkondades raske ülehinnata, ta oli seal üksvahe kõige mainitumaid ja autoriteetsemaid nimesid. (Tänastel noorematel, kelle riiulitel ridamisi maailma mõttevaramut eesotsas „Avatud Eesti Raamatuga“, on ehk raske kujutleda, millise innuga loeti 1960.–1970. aastail ülikooli toimetisi semiootikast. Need tundusid otsekui vaba ja erapooletu mõtte päikesekiired läbi nõukogude ideoloogiataeva madalate pilvede.) Ja – mis samuti oluline – Lotmani armastati Eestis.“

Mihkel Mutt (2017). Õhtumaa Eesti II. Sotsiaalpoliitilist esseistikat, lk 294–295.

1973_Laan_1
Tiigi 78/80.
Jüri Laan, 1973, Tartu Ülikooli muuseum

 

ENG:

UT Press and the Department of Semiotics, Tiigi 78/80

1973_Laan_1
Tiigi 78/80.
Jüri Laan, 1973, University of Tartu Museum

Until 1972, the Tartu University Press worked in the administrative building at Jakobi 4. Then they moved to the academic building at Tiigi 78/80. In the 1990s, also the Department of Semiotics moved there. The predecessor of the department was the UT history and semiotics lab, which operated from 1983 to 1991. Under Lotman’s initiative the Department of Semiotics was opened in 1992 and in cooperation with the UT Press it started to publish semiotic literature in the Proceedings of the University of Tartu.

“The intellectual climate in Estonia in the Soviet period was probably more favourable for him [Lotman] than that of Russia and, indirectly, it may have stimulated his philosophical creativity. […] Yet it was hard to overestimate his general influence in the Estonian intellectual circles – he was one of the most widely cited and renowned figures there. (Younger people today, who have a number of world philosophy publications on their bookshelves, starting with the “Open Estonia Book” series, may find it difficult to imagine the excitement with which the university’s proceedings on semiotics were read in the 1960s–1970s. These were like rays of free and unbiased thought shining through the low clowds of the sky of Soviet ideology.) And – what is also important – Lotman was loved in Estonia.”

Mihkel Mutt (2017). Õhtumaa Eesti II. Sotsiaalpoliitilist esseistikat, pp. 294–295.

RUS:

Улица Тийги 78/80, где располагались Издательство Тартуского университета и отделение семиотики 

1973_Laan_1
Тийги 78/80.
Jüri Laan, 1973, Tartu Ülikooli muuseum

Издательство Тартуского университета находилось до 1972 года по адресу ул. Якоби 4, потом – на улице Тийги в доме 78/80, где в 1990-е годы обосновалось и отделение семиотики. Предшественницей отделения была Лаборатория истории и семиотики (1983-1991), также располагавшаяся в этом здании. Отделение семиотики открыли по инициативе Лотмана в 1992 году.

Эстонский литератор Михкел Мутт пишет:

«Духовный климат Эстонии был для него [Лотмана] в советское время видимо более благоприятен, чем российский и мог косвенно стимулировать его творчество. […] Все же трудно переоценить его духовное влияние на образованные круги Эстонии, в свое время он был там один из наиболее цитируемых и авторитетных имен. (Нынешней молодежи, чьи полки завалены книгами из серии „Avatud Eesti Raamat“, трудно представить, с каким восторгом читали в 1960-е и 1970-е годы издаваемые Тартуским университетом труды по семиотике. Они казались солнечными лучами свободной и объективной мысли сквозь низкие тучи советского идеологического неба.) И что тоже важно – Лотмана любили в Эстонии.»

Mihkel Mutt (2017). Õhtumaa Eesti II. Sotsiaalpoliitilist esseistikat, lk 294–295.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank