Seiklushunt

KP7

Ülikooli supelmaja, Jõekallas Vabaduse puiesteel
University’s bathing house, Riverbank at Vabaduse puiestee

EST tekst
ENG text

EST: Taasavatud ülikooli 1803. aasta põhikirja järgi pidi ülikoolil olema ujumisõpetaja ja mõni aasta hiljem määratigi siia Emajõe kaldale puuhoovi juurde üliõpilastele supluskoht. 1822. aastal rajas ülikool vajaliku ehitise ja muretses mõned päästevahendid. Hiljem pandi ametisse ujumispaiga valvur ja tema käsutusse anti päästepaat. Ujumiskohas võisid supelda nii üliõpilased kui ka ülikooli töötajad. Tolleaegne supelmaja kujutas endast jõele rajatud laudadest vanni, mida ümbritsesid riietuskabiinid. Eemalt meenutas see akendeta kindlust, sest paljaste käsivarte ja säärte näitamist peeti sündsusetuks. 20. sajandi alguseks oli ülikooli supelmaja väga halvas seisus ja 1920. aastate keskpaigas see lammutati.

ENG: According to the 1803 statutes of the newly reopened university, the university had to have a swimming teacher and a few years later, this place at the firewood yard on the bank of the river Emajõgi was designated as a swimming place for students. In 1822, the university erected the building and provided some rescue equipment. Later, a guard was employed to the swimming area and was given a lifeboat to use. Both students and university staff were allowed to bathe here. The bathing house at that time was basically a bath on the river, constructed of boards and surrounded by changing booths. From a distance it looked like a fortress without windows, as it was considered indecent to show one’s arms and legs. By the beginning of the 20th century, the bathing house was in a very poor condition and was pulled down in mid-1920s.

1879, Carl Schulz. Eesti Ajaloomuuseum
1879, Carl Schulz. Estonian History Museum

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank