Seiklushunt

KP9

EST:

Veski 63–6

Burdenko/Veski 63–6 oli Juri Lotmani elukohaks aastatel 1970–1989. Just selles majas elades töötas ta välja paljud oma olulisemad teadusideed, nende seas semiosfääri kontseptsiooni, mis sündis 1984. aastal. 28. veebruaril 2012 avati Veski tänava maja seinal mälestustahvel Juri Lotmanile ja Zara Mintsile.

TMF1538_13_1_pisipilt
Veski 63–6.Hain Tankler, 1970–1975, Tartu linnaajaloo muuseumid
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\fo3878_14a_juri_lotman.jpg
Veski 63–6. Lotman laua taga kirjutamas.
Tartu Ülikooli raamatukogu

Jaan Undusk on kirjeldanud oma kohtumist Juri Lotmaniga Veski tänava korteris 1980ndatel:

„Olin hommikul sõitnud Valgemetsast ülikooli raamatukokku ja pidin õhtupoole kokku saama Piretiga Lotmanite Burdenko (nüüd Veski) tänava korteris, et Valgemetsa rongiga tagasi sõita. Helistasin uksekella ja Juri Lotman oli üksinda kodus, Piret polnud veel jõudnud. Nüüd järgnesidki need ajaloolised viis või kümme minutit koos Lotmaniga, kes kogu aeg aktiivselt ringi toimetas. Ega ta vist täpselt teadnud, mis ta peab minuga peale hakkama. Ta pani mind diivanile istuma ja küsis emalikult, kas ma süüa tahan. Ütlesin, et pole soovi, aga ta läks ikkagi ja tõi mulle külmkapist kaks kohukest, neid magusaid, laste omasid. Võib-olla ka teed. See mõjus natuke naljakalt ja ma ei mäletagi, kas ma sõin ühe kohukese ära või mitte. Siis läks Lotman millegipärast samas toas asuva ahju juurde, tegi ahjuukse lahti, vaatas sisse ja pani uuesti kinni. Võimalik, et isegi mitu korda. Aga kõik toimus ju septembris, oli suhteliselt soe ilm ja ega ahjusid vist veel köetud. Selle tegevuse semiootika vihjas ilmselt asjaolule, et ta oli kuidagi kimbatuses. Arusaadav, kui inimene kistakse laua tagant ära ja ta peab äkki võhivõõrast teenindama. Ilmselt me üht-teist ka rääkisime, aga mitte midagi sellist, mis meelde oleks jäänud. Varsti oligi Piret, Lotmani minia, kohal, võttis korraks mantli maha ja ajas paar sõna juttu. See oligi peaaegu kõik. Ah jaa, veel üks südamlik asjaolu enne korterist lahkumist. Lotman hakkas Piretile viisakalt mantlit selga aitama, ega see kergesti läinud ja siis avastas Piret, et tegu oli hoopis Zara, tema ämma mantliga. Ühesõnaga, ega Lotman vist väga täpselt teadnudki, milline on ta naise mantel. Või oli nii mõttes, et ei märganud. Või oli esikus lihtsalt pime. Juhtub-juhtub. Aga korraks tuli meil kõigil muie suule. Siis leiti õige ja parema väljanägemisega palitu ning kõik sai korda. Nii et see minu põgus kohtumine meie esisemiootikuga sisaldas ka mitmeid koomilise semiootika elemente. Ja igatahes jäi mulje, et toitva ema roll on perekonnas suuresti mehe kanda.“ 

Kalevi Kull ja Ekaterina Velmezova (2019). Semiootikast Kassaris Jaan Unduskiga. – Acta Semiotica Estica XVI, lk 169–170.


Katre Pärn, 2020, erakogu

Veski 63 maja ehitati aastal 1931 ning selle omanik oli Oskar Friedrich Allik (1884–1949), Tartu Majaomanike ja Tuletõrje Seltsi esimees, Majaomanike Panga juhataja. 

Nõukogude ajal, mil tänav kandis aastatel 1910–1918 Tartu Ülikoolis professorina töötanud vene kirurgi Nikolai Burdenko nime, ei olnud sel kaunil majal just hea kuulsus – selle esimesel korrusel asus Tartu linna naha- ja suguhaiguste dispanser. Teisel ja kolmandal korrusel olid üürikorterid. Hiljem asus seal TÜ arstiteaduskonna dekanaat.

ENG:

Veski 63–6

TMF1538_13_1_pisipilt
Veski 63–6.Hain Tankler, 1970–1975, Tartu City History Museums
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\fo3878_14a_juri_lotman.jpg
Veski 63–6. Lotman working at the desk.
University of Tartu Library

Veski 63–6, formerly Burdenko street, was Juri Lotman’s home in the years 1970–1989. While living in this house, he developed several of his most important scientific ideas, including the concept of the semiosphere, which he introduced in 1984. On 28 February 2012, a memorial plaque to Juri Lotman and Zara Mints was opened on the wall of the building.

Jaan Undusk has described a meeting with Juri Lotman in the flat in Veski street in the 1980s:

“In the morning I had come from Valgemetsa to the university library and I had agreed to meet Piret [Lotman] in Lotmans’ flat in Burdenko (now Veski) street later to take the train back to Valgemetsa. I rang the doorbell and Juri Lotman was alone at home, Piret was not there yet. And then followed those historical five or ten minutes with Lotman, who was actively doing something all the time. I don’t think he exactly knew what to do with me. He sat me down on the sofa and asked in a motherly tone if I wanted to eat. I said I didn’t but he still brought me two curd snacks from the fridge – those sweet, children’s snacks. Maybe also some tea. It felt kind of funny and I don’t even remember if I ate one of the curd snacks or not. Then, for some reason, Lotman went to the stove in the same room, opened the stove door, looked in, and closed it again. It’s possible he did it more than once. But it was September, the weather was relatively warm and people did not heat stoves yet. The semiotics of this activity probably reflected his bafflement. And it was understandable – he had been forced to stand up from his desk and had to serve a complete stranger. It’s possible we talked of something but nothing that I would remember. Soon Piret, Lotman’s daughter-in-law, came, took off her coat and said some words. And that was it. Oh, yes, there was another heartfelt moment before we left. Lotman politely started to help Piret into the coat, which did not go smoothly, and then Piret noticed that the coat was Zara’s, her mother-in-law’s. In short, I don’t think Lotman knew exactly what his wife’s coat was like. Or, he was too deep in thought to notice. Or maybe it was just dark in the room. It happens. But for a brief moment, we all smiled. Then the right and better-looking coat was found and everything was fine. So my first brief encounter with our master semiotician also contained several elements of comic semiotics. And, in any case, I was left with the impression that the role of the nurturing mother in the family was mostly performed by the husband.” 

Kalevi Kull and Ekaterina Velmezova (2019). Semiootikast Kassaris Jaan Unduskiga. – Acta Semiotica Estica XVI, pp. 169–170.


Katre Pärn, 2020, private collection

The building at Veski 63 was built in 1931 and belonged to Oskar Friedrich Allik (1884–1949), chairman of Tartu Homeowners’ Association and Firefighters’ Union, manager of Homeowners’ Bank. 

In the Soviet period, when the street was named after Nikolai Burdenko, the Russian surgeon who worked as a professor in the University of Tartu in 1910–1918, this beautiful building housed Tartu’s clinic for dermatological and venereal diseases on the ground floor. Rental apartments were located on higher floors. Later, the building housed the dean’s office of the UT Faculty of Medicine.

RUS:

Ул. Вески 63–6

TMF1538_13_1_pisipilt
Вески 63.Hain Tankler, 1970–1975, Tartu linnaajaloo muuseumid
C:\Users\nikerd\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\fo3878_14a_juri_lotman.jpg
Ю.М. Лотман в своем кабинете на ул. Вески/Бурденко.
Tartu Ülikooli raamatukogu

По адресу Бурденко/Вески 63–6 семья Лотманов жила в 1970–1989 годы. Именно в этом доме родились многие основополагающие идеи, среди них – концепция семиосферы (статья была опубликована в 1984 году).  

Мария Ионина, которую Лотманы приютили у себя, когда она училась в университете в 1970-е годы, так описывает жизнь в этой квартире:  

«Ему было хорошо в Тарту, вдали от цезаря и от вьюги, но их быт был сложен и отнимал массу сил. Лотманы жили в квартире, которая отапливалась дровами, и, если младший сын Леша не успевал их принести, Юрмих сам таскал их снизу из сарая и топил ими две огромные печки – одну в прихожей, вторую в проходной комнате. В квартире не было горячей воды, в ванной висел огромный обогреватель, который включался со звуком взрыва и периодически ломался. Им бы жить хотя бы с паровым отоплением, горячей водой, телефоном – может быть, они оба и прожили бы подольше. Все друзья дома изо всех сил старались помогать Лотманам, но Юрмих не очень-то допускал этого и старался все делать сам.

Дом Лотманов жил в своем особом стиле. Из полутемной, уставленной книгами прихожей две двери вели в святая святых – в кабинеты Юрмиха, Зары Григорьевны. За этими дверьми шла непрерывная работа – из кабинета Юрмиха был слышен стук пишущей машинки, но в кабинете З.Г. (она же спальня) стояла полная тишина – З.Г. писала в тетради. В глубине квартиры были комнаты Миши, Гриши и Алеши – сыновей Юрмиха и З.Г., и завершалась эта череда комнат маленькой кухней, которую почти целиком занимал большой круглый стол, за которым собиралась семья и гости. Юрмих священнодействовал не только у себя в кабинете – как только он появлялся на кухне, он тут же начинал творить чудеса.»

https://www.facebook.com/masha.yonin


Katre Pärn, 2020, erakogu

В советское время, когда улица носила имя русского хирурга Николая Бурденко (он был профессором Тартуского университета в 1910–1918 гг.), у этого красивого дома была дурная слава, т.к. на его первом этаже находился кожно-венерологический диспансер. На втором и третьем этажах были квартиры. Позже на первом этаже располагался деканат медицинского факультета Тартуского университета. 28 февраля 2012 на стене дома была открыта памятная доска.

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
+372 5821 1203
info@seiklushunt.ee

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank