Seiklushunt

Sissejuhatus

EST:

Kui lähete Lotmani rada avastama, siis võtke selleks aega. Kujutage ette, et käite raja läbi koos Lotmani ja tema teekaaslastega. Nii kujuneks sellest üks sügisene kultuurilooline ja meenutusrikas jalutuskäik Tartus. Kui rada tundub korraga läbimiseks liiga pikk, jagage see osadeks.

Rajal jalutades mõelge, mis on teie jaoks Tartu sümbol või märk. Pange see pärast rajalt tulekut registreerimisvormi kirja. Kõigi oma mõtteid jaganud osalejate vahel loosime välja kingitusi.

Mõnusat kulgemist koos Lotmaniga sügiseses Tartus!

Juri Lotman, kes tuli Tartusse elama 1950. aastal, kirjutas elust sõjajärgses ülikoolilinnas nii:

„Keele ja olude mittetundmine, aga samuti andestamatu rumalus, mis on saatnud mind kogu elu, takistasid mind mõistmast kohapealsete olude, kuhu me sattunud olime, traagilisust. Mina tajusin olukorda kui puhast idülli: töö üliõpilastega pakkust tohutut naudingut, suurepärane raamatukogu lubas energiliselt edendada väitekirja peatükke … sõprus noorte kirjandusteadlaste rühmaga, kes sel ajal Tartus elasid – see kõik tekitas minus pideva õnnetunde.“

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Koost Mihhail Lotman, lk 95.

Tartust sai Lotmani armastatud kodulinn kogu ülejäänud eluks:

„Ma ei tahaks üheski teises linnas elada. Näha tahaksin paljusid linnu, aga elada – ainult Tartus. Mulle tundub, et siin aitab isegi õhk töötada ja mõtelda. Võib-olla seetõttu, et linna põhilise „inimmaastiku“ loovad õppurid, inimesed, keda ma kõige rohkem armastan.“

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Koost Mihhail Lotman, lk 182.

ENG:

Introduction

When you go to this orienteering course to discover Lotman’s paths, take your time! Imagine that you walk the course together with Lotman and his contemporaries. Thus, it would be a cultural-historical, memory-filled walk in the autumnal Tartu. If the course seems too long to take in one go, you may divide it into sections.

On the course, think what you see as the symbol or sign of Tartu and after completing the course, write it in the registration form. We will raffle off gifts among all participants who share their thoughts.

Have a nice walk together with Lotman in the autumnal Tartu!

Juri Lotman came to live in Tartu in 1950, and this is what he wrote about post-war life in the university town:

“Not knowing the language and the situation, but also the unforgivable stupidity that has been with me all my life, prevented me from realising the tragedy of the local circumstances in which we found ourselves. For me, it was pure idyll: working with students offered me immense pleasure, the excellent library allowed me to vigorously write chapters of my thesis … friendship with a group of young literary scholars living in Tartu at the time – all that gave me a constant feeling of happiness.”

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Comp. Mihhail Lotman, p. 95.

Tartu became Lotman’s beloved home town for the rest of his life:

“I would not want to live in any other city. I’d like to see many cities, but live – only in Tartu. I feel that even the air here helps me work and think. Perhaps because the population in the city consists mainly of students, the people I love the most.” 

Jalutuskäigud Lotmaniga (2010). Comp. Mihhail Lotman, p. 182.

RUS:

Вступление

Перед тем, как вы вступите на тропу, которая поведет вас по лотмановским местам в Тарту, запаситесь временем. Представьте себе, что вы идете вместе с Юрием Михайловичем Лотманом и его спутниками. Вы совершите запоминающуюся осеннюю культурологическую прогрулку по Тарту. Если расстояние для прохождения всего пути покажется вам слишком длинным, разделите путь на участки.

Во время пути подумайте, что для вас является символом или знаком Тарту. После окончания прогулки зафиксируйте свой выбор в регистрационной форме. Между всеми, кто поделится своими впечатлениями, будут разыграны подарки.

Приятной прогулки по осеннему Тарту с Юрием Михайловичем Лотманом!

Юрий Михайлович Лотман приехал в Тарту в 1950 году. Потом он так вспоминал свои первые впечатления:

«Незнание языка и обстановки, а также бессовестная глупость, которая сопровождает меня на всем протяжении жизни, помешали мне увидеть трагичность той обстановки, в которую мы попали. Я искренне воспринял ситуацию как идиллию: работа со студентами доставляла огромное удовольствие, хорошая библиотека позволяла энергично продвигать вперед главы диссертации, в основном уже написанной, дружба с кругом молодых литературоведов, в эту пору обитавших в Тарту, – все это создавало у меня ощущение непрерывного счастья.»

Ю. Лотман. Не-мемуары. Воспитание души. СПб: «Искусство–СПБ», 2005, с. 29.

Тарту стал для Лотмана родным городом на всю оставшуюся жизнь:

«Если мне что-то удалось реализовать в науке, то это в значительной мере связано с тем комплексом случайностей и неслучайностей, которые образовались и в моей личной жизни, и в исторических судьбах Тартуского университета и самого этого города. /…/ вся судьба – научная и личная – связана с этим городом, и не нам судить, хорошо это или плохо, продуктивно или нет, но как я не могу себя сейчас воображать в другом теле и в другом скоплении всех тех случайностей, которые образовала моя жизнь, то я не могу себя представить себя вне Тарту.»О судьбах «тартуской школы» (Интервью с Пеэтером Торопом). Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб: «Искусство–СПБ», 2005, с. 95.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716