Seiklushunt

KP10

EST:

Eesti esimene psühhiaatriahaigla
Staadioni 48

19. sajandi alguses oli psüühikahaigete ravi ja hooldus kehval tasemel kogu Vene impeeriumis,
aga iseäranis Baltimaades, kus vaimuhaigeid oli märgatavalt rohkem kui mujal. 1851. aastal
andis Balti kindralkuberner ülesande asutada Tartusse 125 voodikohaga vaimuhaigla, kuid
ettevõtmine takerdus kohalike võimude tõttu. Kliiniku loomise võttis lõpuks ette hoopis
entusiastlik TÜ meditsiiniprofessor ja hilisem rektor Eduard von Wahl. Ta kogus heategevuse
abil raha, ostis Ülejõel krundi ja andis selle tulevase haigla käsutusse. Linn lubas võtta enda
kanda patsientide ravikulud.

1877. aastal avati siin kaheksa voodikohaga Tartu vaimuhaiguste haigla, mis oli esialgu
mõeldud üksnes naispatsientidele. 1881. aastal valmis annetuste abil uus kahekorruseline
puust haiglahoone 50 haigele. Sellest sai Eesti üks suurimaid ja vanimaid haiglaks ehitatud
puithooneid, mis on ehitismälestisena kaitse all.
Muu hulgas rajati 1888. aastal kliiniku assistentide magamisruumidesse tõenäoliselt maailma
esimene une uurimise laboratoorium. Siin püüdsid Emil Kraepelin ja Eduard Michelson eri
raskusega metallkuule kukutades välja selgitada, kui kõva heli on vaja magaja äratamiseks ehk
kui sügavat und uuritav magab.
Abivajajate tung psühhiaatriakliinikusse suurenes kiiresti. Juba 1910. aastaks jõudis ülikool
otsusele, et olemasolevad kliinikuhooned ei vasta ravi- ega õppeasutuse nõuetele ja on vaja
ehitada uus kliinik. Uus hoone Maarjamõisas valmis siiski alles 1988. aastal.
Viited:
● Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku kodulehekülg,
https://valisveeb.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/ajalugu-eellugu.
● Jüri Allik (2022). Eesti psühholoogia lugu, 73.

ENG:

Estonia’s first psychiatric hospital
Staadioni 48

In the early 19th century, the treatment and care of the mentally ill were poor throughout the
Russian Empire, but especially in the Baltic states, where the number of the mentally ill was
significantly higher than elsewhere. In 1851, the Baltic Governor-General commissioned the

establishment of a mental hospital in Tartu with 125 beds, but the project was held back by
local authorities. The clinic was eventually set up by Eduard von Wahl, an enthusiastic UT
professor of medicine and later rector. He raised money through charity, bought a plot of
land in Ülejõe and gave it to the future hospital. The city agreed to cover the cost of treating
patients.
In 1877, the Tartu hospital for mental diseases was opened here. It had eight beds, initially
intended only for female patients. In 1881, with the help of donations, a new two-storey
wooden hospital building for 50 patients was completed. It became one of the largest and
oldest wooden hospital buildings in Estonia and is protected as a historical monument.
In 1888, in the clinic assistants’ bedrooms, what is believed to be the world’s first laboratory
for sleep studies was set up. Here, Emil Kraepelin and Eduard Michelson tried to find out
how loud a sound was needed to wake a sleeper, or how deep the subject’s sleep was, by
dropping metal balls of different weights.
The demand for psychiatric inpatient care increased rapidly. By 1910, the university had
already decided that the existing clinic buildings did not meet the requirements of a medical
or teaching institution and that a new clinic was needed. However, the new building in
Maarjamõisa was completed only in 1988.
Sources:
● Homepage of the Psychiatry Clinic of Tartu University Hospital.
https://valisveeb.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/ajalugu-eellugu.
● Jüri Allik (2022). Eesti psühholoogia lugu, 73.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716