Seiklushunt

KP3

EST:

Meedikute piiritusekelder
Toomemäel vana anatoomikumi ees

Palju aastaid oli ühes nendest kahest keldrist ülikooli arstiteaduskonna piirituseladu. Teises
keldris hoiti surnukehasid. Kuulu järgi sattusid piiritusevargad mõnikord kogemata valesse
keldrisse ja said hirmsa ehmatuse osaliseks.
Arstid on oma piiritusekraane aegade jooksul lahkelt ka psühholoogidele avanud – näiteks
katsevahendite puhastamiseks. Kord aga võtsid psühholoogid arstide piirituse kasutusele ka
seespidiselt, kui Andero Uusbergi juhitud uurimisrühm asus otsima vastust küsimusele, kas
alkohol mõjutab isiksust.
Katse valmistati põhjalikult ette. Näiteks tuvastati ühel uurimisrühma koosolekul katse ja
eksituse meetodil, milline jook matab kokteilis kõige tõhusamalt piirituse maitse, et katseisik ei
saaks aru, kas ta joob alkoholi või midagi muud (vastus: jõhvikatoonik). Seejärel pakuti pooltele
katses osalejatest piiritusekokteili ja teistele platseebokokteili ning neil paluti täita küsimustikke
ja ülesandeid.
Uuringust selgus, et inimesed pidasid joobnud versiooni endast ekstravertsemaks,
neurootilisemaks ja vähem meelekindlaks kui enda kainet versiooni, isegi kui nad polnudki
alkoholi joonud. Seejuures peeti alkoholi mõju enda isiksusele valdavalt paremaks kui teiste
omale …
Viited:
● ERR (2022). Ühe maja lugu: Tartu vana anatoomikum,
https://kultuur.err.ee/1608801013/vaata-enne-tele-eetrit-uhe-maja-lugu-tutvub-tartu-
vana-anatoomikumiga
.

● Andero Uusberg, René Mõttus, Kairi Kreegipuu, Jüri Allik (2012). Beliefs about the
effects of alcohol on the personality of oneself and others. – Journal of Individual
Differences, 33 (3), 138.

ENG:

Medical spirits cellar

In front of the Old Anatomical Theatre on Toome Hill

For many years, the university’s Faculty of Medicine used one of these two cellars to store ethanol. In the second cellar, corpses were kept. Legend has it that thieves seeking spirits sometimes accidentally went into the wrong cellar and got terribly frightened.

Over the years, doctors have also generously opened their ethanol taps to psychologists – to clean experimental equipment, for example. Once, however, psychologists also used the medics’ ethanol internally when a research group led by Andero Uusberg set out to find an answer to the question of whether alcohol affects personality. 

They prepared thoroughly for the experiment. For example, at one of the research group meetings, they used the trial-and-error method to find out the drink that most effectively masked the ethanol taste in a cocktail – so the subject would not know whether they were drinking alcohol or not (the answer is cranberry tonic). Half of the participants in the experiment were then given a spirit cocktail and the other half a placebo cocktail, and they were asked to fill in questionnaires and do tasks. 

The study revealed that people perceived the intoxicated version of themselves as more extraverted, more neurotic and less conscientious than the sober version, even when they had not actually drunk alcohol. Furthermore, they overwhelmingly regarded the effect of alcohol on their own personality as better than its effect on others…

Sources:

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716