Seiklushunt

KP5

EST:

Inglisild
Toomemäel

Inglisillal on mälestusmedaljon esimesele Tartu Ülikooli taastamise järel ametis olnud rektorile
Georg Friedrich Parrotile (1767–1852). Erialalt oli Parrot matemaatik ja füüsik, kuid ta pühendas

märkimisväärse osa oma tööst teemadele, mis tänapäeva mõistes kuuluvad psühholoogia
valdkonda.
Näiteks tegi ta kindlaks, kui kaua kestab nägemismulje. Selleks pani ta hõõguva söe keerleva
varda otsa ja märkas, et kui keerutada varrast piisava kiirusega, jääb vaatajale mulje hõõguvast
rõngast. Kuna hõõguv süsi ei saa olla kõigis ringi punktides ühekorraga, tähendab see, et
tajumulje kestabki senikaua, kuni läheb aega täisringi tekkimiseks. Parroti mõõtmiste põhjal oli
taju kestus ¼ sekundit pimedas ja ⅙ sekundit päevavalges – see on väga lähedal väärtusele,
mida me tänapäeval teame.
Samuti sõnastas Parrot teadvustamata otsustuste teooria, mis aitab selgitada, kuidas
inimene hindab ümbritseva maailma omadusi, näiteks asjade suurust või kaugust, mille
määramiseks ei kasutata otseselt oma meeli.
Praegu on Tartu Ülikooli muuseumis avatud näitus „Mis on valgus? Professor Georg Friedrich
Parroti füüsikakabinet“. Nagu vanasti, on füüsika ka tänapäeval psühholoogiale väga lähedal.
Näitusel saab vastused näiteks küsimustele, kuidas me valguse abil maailma tajume ning
kuidas tekivad ja segunevad värvid.
Viited:
● Jüri Allik (2022). Eesti psühholoogia lugu, 41–42, 279.

ENG:

Angel’s Bridge
Toome Hill

The Angel’s Bridge bears a commemorative bas-relief of Georg Friedrich Parrot
(1767–1852), the first rector after the University of Tartu was reopened. Parrot was a
mathematician and physicist, but he devoted a significant part of his work to topics that, in
modern terms, fall within the field of psychology.

For example, he determined how long a visual impression lasts. To do this, he placed a
glowing piece of charcoal on the end of a rod and noticed that when the rod was rotated in a
circle at a sufficient speed, the viewer would get the impression of a glowing circle. Since the
glowing charcoal cannot be simultaneously in each point of the circle, it must mean that the
sensory impression lasts until the rod makes the full turn. According to Parrot’s
measurements, the duration of the perception was ¼ second in the dark and ⅙ second in
daylight. These values are very close to what we know today.
Parrot also formulated the theory of unconscious inferences, which helps explain how
humans judge the properties of the world around them, such as the size or distance of
things, without directly using their senses.
There is an exhibition at the University of Tartu Museum, “What Is Light? Professor Georg
Friedrich Parrot’s Physics Lab”. Like in the old days, physics is very close to psychology
today. At the exhibition, visitors can learn about how we perceive the world by means of light
and how colours arise and blend.
Sources:
● Jüri Allik (2022). Eesti psühholoogia lugu, 41–42.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716