Seiklushunt

KP9

EST:

Academia Gustaviana hoone asukoht
Peahoone tagant Jakobi 4 maja kõrvalt Toomemäele viivast jalgteest vasakule poole jääval
nõlval

Sellel kohal asus 1632.–1642. aastal arvatavasti Tartu Ülikooli (tolleaegse nimetusega
Academia Gustaviana) päris esimene hoone. 1634. aastal trükiti ja kaitsti selles majas ülikooli
esimene psühholoogiaalane väitekiri pealkirjaga „Disputatio psychologica de anima in genere“
(„Psühholoogiline disputatsioon hingest üldiselt“), mille autor oli Nicolaus Prytz. Selle töö
kaitsmist võib mõnes mõttes lugeda psühholoogia ajaloo alguseks Eestis.
Tegelikult oli tegu lihtsalt esimese tööga, mille pealkirjas oli sõna psühholoogiline. 17. sajandil
ilmus ülikoolis veel mitu väitekirja hingest, meeltest, nägemise füüsikast, värvustest, iseloomust
ja muust. Kindlasti ei tähendanud sõna psühholoogia päris sama mis tänapäeval ning
psühholoogiat kui eriala – ammugi teadust – ei olnud veel maailmaski olemas. Pigem kuulusid
need teemad tol ajal filosoofia ja metafüüsika alla, mida õpetati Tartu üliõpilastele praktilisemate
erialade kõrval vaimse valgustuse eesmärgil.
Päris psühholoogiakursust hakati Tartu Ülikoolis lugema pärast selle taasasutamist 19. sajandi
alguses. Psühholoogia kui eriala sai alguse alles nõukogude ajal 1966. aastal.
Viited:
● Ene Puusemp (1997). Alguste algus Maarja tänava ääres? – Postimees,
https://www.postimees.ee/2527387/alguste-algus-maarja-tanava-aares-ajalugu.
● Meelis Friedenthal, Pärtel Piirimäe (2015). Philosophical Disputations at the University of
Tartu 1632–1710: Boundaries of a Discipline.
https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14373/9370.
● Jüri Allik (2022). Eesti psühholoogia lugu.

ENG:

Location of the building of Academic Gustaviana
Behind the main building, on the slope to the left from the footpath going up to Toome Hill

The very first building of the University of Tartu (then called Academia Gustaviana) probably
stood here from 1632 to 1642. In 1634, the university’s first dissertation on psychology,
entitled “Disputatio psychologica de anima in genere” (“Psychological Disputation on the
Soul in General”), by Nicolaus Prytz, was printed and defended in this building. In a way, the
defence of this dissertation can be considered the beginning of the history of psychology in
Estonia.
However, it was simply the first publication with the word “psychological” in the title. In the
17th century, several other dissertations on the soul, the senses, the physics of vision,
colours, characters and more were published at the university. The word “psychology” did
not mean quite what it does today, and psychology as a discipline – let alone a science – did
not yet exist. Rather, the subjects of psychology at the time belonged to philosophy and
metaphysics, taught to Tartu students alongside more practical disciplines for spiritual
enlightenment.
The first proper course on psychology began to be taught at the University of Tartu after the
university’s reopening at the beginning of the 19 th century. Psychology as a specialisation
started as late as 1966, in the Soviet time.
Sources:
● Ene Puusemp (1997). Alguste algus Maarja tänava ääres? – Postimees.
https://www.postimees.ee/2527387/alguste-algus-maarja-tanava-aares-ajalugu.
● Meelis Friedenthal, Pärtel Piirimäe (2015). Philosophical Disputations at the
University of Tartu 1632–1710: Boundaries of a Discipline.
https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14373/9370.
● Jüri Allik (2022). Eesti psühholoogia lugu.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716