';

5. Tartu Rogain näitas orienteerumisspordi tõusvat populaarsust