Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

Narva Rogain

Rajameister

Arvi Anton

Kaart

  1. Kaart

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
15:15 Ratta klassi kontrollaja lõpp
16:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
16:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Lisainfo

Võistluskeskus ja parkimine:

Võistluskeskus asub Narva Joaoru rannahoone parklas. Parkimine toimub lähedalasuvates parklates (vaata skeemi) ja on tasuta.

Võistluskeskuses on võimalik kasutada välitualette.

Võistluspäeva ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
15:15 Ratta klassi kontrollaja lõpp
16:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
16:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse.

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number! Stardiprotokoll on korraldaja kodulehel.

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata! Kui haaknõelad ununevad, siis palun küsige neid sekretariaadist.

Kuna kõikidel radadel on 46 kontrollpunkti (KP), siis on vajalik vähemalt 50 mälupesaga SI-kaart. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999. Mahutavusega seotud proteste ei rahuldata.

Kõikidest vigadest palume teada anda sekretariaat@seiklushunt.ee . Võistluskaaslase vahetumisel palun samuti saata kiri sekretariaat@seiklushunt.ee.  Äärmisel vajadusel saab muudatusi teha ka kohapeal.

Kaart

1:15 000 (1 cm kaardil on 150 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 2.5 meetrit. Kaardilehe suurus on 29,7cm x 49cm.

Kaardi autor – Marek Karm 2021, alusmaterjalid: Maa-amet. Parandused Arvi Anton (2022)

Kaart on trükitud veekindlale paberile.
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).

Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaadest (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega.
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.

Rajameistri, Arvi Antoni, kommentaar:

Narva on mulle alati meeldinud. Sealsed vaated on kaunid ning suursugused igal külastusel. Siiani oleme korraldanud seal Vägilase jooksu (juba 6x), kuid nüüd on meil hea meel osalejatele Narva linna ka teisest küljest tutvustada. Muidugi saavad rogainil osalejad joosta kaunil promenaadil nagu vägilasedki, kuid peale selle jätkub seiklusi aiamaade vahel, korterelamute labürintides, terviseradadel, sadamas ning veehoidla kallastel. Rajale jäävad visuaalselt põnevad jõekaldad, garaažiboksid ja metsasihid. Tõeliselt mitmekülgne rada, kus punkte planeerides üritasin hoida põnevust planeerimisel ja samas kaasata huvitavaid asupaiku. Seekord kõik tuntumad asukohad põhjalikult külastatud ei saa. Punkte oleks maastikule võinud jääda lisamagi, kuid jätame järgmiseks korraks ka midagi! Lisaks saab ilmselt igaüks tunda, et Narvas leidub ka tõuse!

Palun kindlasti kinni pidada eramaadest ning muudest keelavatest leppemärkidest. Palun ärge ronige üle aedade, müüride ja väravate. Kaardil võib olla maastikuga seoses ebatäpsusi, kuid usun, et igaüks suudab kainelt hinnata, kas läbitav koht on kellegi eramaa või mitte!

Maastikul on kokku 46 konrollpuntki. Kõiki punkte läbiv linnulennuline teekond on ca 26km linnulennult.
Matkaraja pikkus on 10km linnulennult.

Pilte rajalt!

Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 4 tundi, rattarajal 3 tundi ja pereklassis 2.5 tundi.

UUS! Lisatud on klass orienteerumismatk, kus saavad individuaalosalejad liikuda korraldajate poolt kaardile ette märgitud rajal. Raja koostamisel on võetud eesmärgiks ühendada huvitavamad punktid ning hoida orienteerumine kõigile võimetekohasena. Lubatud on liikuda muidugi ka koos sõbraga/sõpradega. 

Keelualad ja keelatud objektid

  • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
  • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja ehitusobjektid. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
  • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
  • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine.

Stardikorraldus

Kõik võistkonnad saavad 11:30 oma kaardid kätte stardialast. Kaardid on kokkurullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonnanumber. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI-pulk randmele kinnitatud ja nullitud. Rajale toimub ühisstart stardikaare alt põhiklassidele 12.00 ja PERE ja Ratta klassidele 12:15

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid. Punktide väärtused varieeruvad kolmest kaheksani! Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 34=3 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

GPS jälgimine: https://sportrec.eu/gps/narva-rogain-2022

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.
Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.
Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!
Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit.

Pesemine ja riiete vahetamine toimub Joaoru rannamajas. Vaata skeemi üleval!

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest!
Sekretariaadist on võimalik soetada ka HoneyPoweri geele ja batoone.

Pakihoid

Võistluskeskusesse on võimalik jätta hoiule oma pakid ja autovõtmed!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 16.30.

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata. Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716