Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

STIHL x SH Narva-Jõesuu rogain

Rajameister

Arvi Anton

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE ja Ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Nimisponsor

Suurtoetaja

Toetajad ja partnerid

Lisainfo

Võistluskeskus

Võistluskeskus asub Narva-Jõesuus olevas Hele pargis (vaata pilti).
Parkida on võimalik avalikesse parklatesse ning teede äärde. Võistluskeskusele lähimad parkimisvõimalused on pildil roosaga tähistatud!

NB! Narva-Jõesuus on parkimine 1.maist kuni 30.septembrini tasuline! Rohkem infot leiab SIIT.

Võistluspäeva ajakava

10.00 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 Infotund rogaini kohta – rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms (osavõtt vabatahtlik)
11.30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12.00 Start põhiklassidele ja orienteerumismatkale
12.15 Start rattarajale ja pereklassidele
14.45 Pereklassi kontrollaja lõpp
14.45 Rattaraja kontrollaja lõpp
15.00 Rattaraja orienteeruv autasustamine
15.00 Kontrollaja lõpp põhirajal
15.30 Autasustamine kõikidele klassidele (orienteeruvalt)

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse.

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Käepaela kasutamine on kohustuslik!
Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number!

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata!

Kaart

Kaardi mõõtkava on 1:15 000 ja kõrgusjoonte vahe 2.5m
Kaardi joonistas Marek Karm. Alusmaterjalid: Maa-amet

Kaart on trükitud veekindlale paberile.  Kaardilehe suurus 55x33cm.
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).

Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaadest (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega.
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.

Rajameistri kommentaar

Narva-Jõesuu rogain pakub väga vaheldusrikast ning mõnusat maastiku osalejatele. Kaardil on näha palju valget ala, ehk metsa, kuid tasub üle rõhutada, et rogainikaardile kohaselt ei kajastata metsa läbitavust kaardil. Enamasti siiski on maastikul ilusad männimetsad, kuid esineb ka tihedamaid ning nõgestega kohti/sihte. Kui kaart pooleks murda, siis vasakul (lääne) poolel kaardil on (isetekkelisi) teeradu maastikul rohkem, kui kaardil kajastatud. Samas paremale poole (ida) jäävas osas on sihid ja teerajad kohati just raskemini leitavad, kui kaardil võib näha. Palume väga austada eramaid ning rõhutaks üle, et kuna kaardil igat teerada ja läbipääsu pole me suutnud läbi kontrollida, siis palun lähtuge ka sellest, mis te reaalselt maastikul näete, Kui on ikka aed ees vms tõke, siis ärge palun üle ronima sellest hakake ning eramaale kippuma. Mitmed punktikohad asuvad ka vanade hoonete juures, seega palun olge ettevaatlikud seal maas vedeleva prügiga. Punktis 46 saab ka ilmselt jalad märjaks, kuid seda väga minimaalselt.

Kõiki punkte läbiv linnulennuline teekond on ca 27.5km. Punkte on rajal 39tk ( 31-69), mille koguväärtus on 177 punkti.
Matkaraja pikkus linnulennult on 8.6km.

Keelualad ja keelatud objektid

 • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
 • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja ehitusobjektid. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
 • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
 • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine.

GPS jälgimine

GPS link: https://sportrec.eu/gps/narva-joesuu-rogain-23

Stardikorraldus

Kõik võistkonnad saavad kell 11.30 oma kaardid kätte stardialast.  Kaardid on kokkurullitult maha asetatud ning rullil on kirjas võistkonnanumber. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI-pulk randmele kinnitatud ja nullitud. Rajale toimub ühisstart stardikaare alt põhiklassidele 12.00 ja PERE ja Ratta klassidele 12.15.

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid. Punktide väärtused varieeruvad kahest-viieni! Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 34=3 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.
Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.
Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!
Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit.

Pesemine

Võistluskeskuses puudub pesemise võimalus.

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest!
Sekretariaadist on võimalik soetada ka HoneyPoweri geele ja batoone.

Pakihoid

Võistluskeskusesse on võimalik jätta hoiule oma pakid ja autovõtmed!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 15.30.
Võistlusel autasustatakse MM, NN, MN kolme paremat võistkonda ja ülejäänud klassides vaid võitjaid. Pere- ja matka klassis võitjaid ei autasustata, vaid loositakse kõikide klassis osalenud võistkondade vahel välja loosiauhindu.
Võistkond osaleb kõikides võistlusklassides, mille tingimused täidab. Teisisõnu – 45 klassis osalejad võivad murda end ka põhiklassis poodiumile!

Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 3 tundi, rattarajal 2.5 tundi ja pereklassis 2.5 tundi.

Lisatud on ka klass orienteerumismatk, kus saavad individuaalosalejad liikuda korraldajate poolt kaardile ette märgitud rajal. Raja koostamisel on võetud eesmärgiks ühendada huvitavamad punktid ning hoida orienteerumine kõigile võimetekohasena. Lubatud on liikuda muidugi ka koos sõbraga/sõpradega. 

Võistlusklass Tingimused Kontrollaeg
MM Põhiklass mehed 3 tundi
NN Põhiklass naised 3 tundi
MN Põhiklass mehed ja naised 3 tundi
MM45 Mehed vähemalt 45a (sünniaasta 1978 ja varem) 3 tundi
NN45 Naised vähemalt 45a (sünniaasta 1978 ja varem) 3 tundi
MN45 Mehed ja naised vähemalt 45a (sünniaasta 1978 ja varem) 3 tundi
RATAS Sõltumata soost ja vanusest, abivahendina ratas 2.5 tundi
PERE Vanusepiiranguta, vähemalt kahest erinevast põlvkonnast VÕI kõik võistkonnaliikmed ühest perest kuni 16a (sünniaasta 2007 või hiljem), võib kasutada ratast 2.5 tundi
Orienteerumismatk Üksikosalejad Ettemärgistatud rada kaardil ca 10km-12km pikk

Registreerimine:

Registreerimine rogainile toimub registreerimiskeskkonnas:
Tervele sarjale registreerimine: https://eventor.ee/seiklushunt-rogain23

Eraldi ülekannet tehes:
Rekvisiidid: EE472200221061466747 Swedbank, MTÜ Seiklushunt
Selgitusse märkida Võistleja nimi/Narva-Jõesuu rogain (näiteks Mart Mets/Narva-Jõesuu rogain).

Võimalik on tasuda ka Stebby kaudu. Selleks tuleb võistleja meie registreerimiskeskkonnas registreerida, kuid mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada antud ürituse pilet Stebby keskkonnas.
Terve sari: https://app.stebby.eu/event/6370
Narva-Jõesuu rogain: https://app.stebby.eu/event/7499

(Stebby on ainult maksevahend, registreerimiskeskkonnas (eventor.ee) tuleb ennast ka kindlasti registreerida, kuid seal siis mitte tasuda(kui soov läbi Stebby tasuda). Korraldaja kontrollib ise käsitsi teatud aja tagant Stebby makseid ja märgib seejärel registreerimiskeskkonnas osalejad “tasutuks”.)

NB! Kui soovid arvet ja/või arvega tasuda, siis palun ära registreerimiskeskkonnas makselingiga maksa. Kirjuta sellest soovist arved(ät)seiklushunt.ee ja siis tasu arve alusel eraldi ülekandega!

*30% soodustusega osavõtutasud noortele alla 20 a. (k.a) kasutades sooduskoodi SHNOOR ja seenioridele alates 60 a. (k.a) kasutades sooduskoodi SHSEENIOR.

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.
 • Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716