Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

Otepää Rogain

Rajameister

Kaarel Hendrik Zernant

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
14:45 Ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Lisainfo

Võistluskeskus ja parkimine:

Võistluskeskus asub Tehvandi Spordikeskuse parkla kõrval oleval kruusaplatsil ja parkimine on samamoodi kohe seal kõrval suures parklas.
Hooldemajade juures ja staadionihoones on võimalik kasutada tualette.
Enne starti saab riideid vahetada Tehvandi peahoone riietusruumides, kus pärast on ka pesemine ja saun!

Võistluspäeva ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele ja O-matkale
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE ja ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasustamine kõikidele klassidele

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse.

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number! Stardiprotokoll ilmub ürituse kodulehele hiljemalt neljapäevaks!

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata! Kui haaknõelad ununevad, siis palun küsige neid sekretariaadist.

Kõikidel radadel on 27 kontrollpunkti (KP).

Muudatused

Kõikidest muudatustes palume teada anda katre@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel palun samuti saata kiri katre@seiklushunt.ee. Äärmisel vajadusel saab muudatusi teha ka kohapeal.

Kaart

1:20 000 (1 cm kaardil on 200 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 2.5 meetrit. Kaardilehe suurus on A3.

Kaardi autor – Markus Puusepp, 2021, parandused 2022. Alusmaterjalid: Maa-amet. Kaart on trükitud veekindlale paberile.

O-matka distants on 10km linnulennult!
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).  Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaast (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega. 
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.
 

Rajameistri, Kaarel Hendrik Zernanti, kommentaar:

Rogaini käigus saab seigelda nii Otepää linnas kui ka selle lähiümbruse metsades ning põldudel. Lõuna-Eestilikult karmi metsa ning äärmuslike lumeolude tõttu (ca 30cm) soovitan liikumisel eelistada teid, seejuures väiksemad rajakesed võivad siiski olla lume alla mattunud. Punktid paiknevad enamjaolt hästi ligipääsevates kohtades, kuid mõningad “karmimad” punktikohad saavad ka vastavalt punktisummaga tasustatud. Maastikul on palju keelualasid (suusarajad,  maaomanikud), millest palume kinni pidada. Lisaks tuletan meelde, et keelatud on kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine!
Matkaringi pikkus on 10.7km/linnulennult.

Keelualad ja keelatud objektid

 • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
 • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja põllud. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
 • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
 • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine.

Stardikorraldus

Võistkonnad saavad stardialast oma kaardid kätte kell 11:30. Kaardid on kokkurullitult maha asetatud ja iga rulli peal on kirjas võistkonnanumber. Võistkondadele on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI-pulk randmele kinnitatud ja nullitud. Põhi- ja matkaklassidele toimub ühisstart stardikaare alt kell 12:00 ja PERE ja Ratta klassidele kell 12:15.

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid. Punktide väärtused varieeruvad kahest viieni. Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

GPS jälgimine

https://sportrec.eu/gps/otepaa-rogain-2022

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile. Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.
Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Sekretariaadist on võimalik soetada HoneyPoweri geele ja batoone.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!
Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit.
Pesta ja riideid vahetada on võimalik Tehvandi peahoones. Osalejatele on kell 14:00-16:00 (nii meeste kui naiste riietusruumides) ka soe saun! 

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest!

Pakihoid

Võistluskeskusesse on võimalik jätta hoiule oma pakid ja autovõtmed!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 15:30.

Lisaks toimub ka terve sarja arvestuses iga võistlusklassi parima võistkonna autasustamine!

Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 3 tundi, rattarajal 2.5 tundi ja pereklassis 2.5 tundi.

UUS! Lisatud on klass orienteerumismatk, kus saavad individuaalosalejad liikuda korraldajate poolt kaardile ette märgitud rajal. Raja koostamisel on võetud eesmärgiks ühendada huvitavamad punktid ning hoida orienteerumine kõigile võimetekohasena. Lubatud on liikuda muidugi ka koos sõbraga/sõpradega. 

Võistlusklass Tingimused Kontrollaeg
MM Põhiklass mehed 3 tundi
NN Põhiklass naised 3 tundi
MN Põhiklass mehed ja naised 3 tundi
MM45 Mehed vähemalt 45a (sünniaasta 1977 ja varem) 3 tundi
NN45 Naised vähemalt 45a (sünniaasta 1977 ja varem) 3 tundi
MN45 Mehed ja naised vähemalt 45a (sünniaasta 1977 ja varem) 3 tundi
RATAS Sõltumata soost ja vanusest, abivahendina ratas 2.5 tundi
PERE Vanusepiiranguta, vähemalt kahest erinevast põlvkonnast VÕI kõik võistkonnaliikmed ühest perest kuni 16a (sünniaasta 2006 või hiljem), võib kasutada ratast 2.5 tundi
Orienteerumismatk Üksikosalejad Ettemärgistatud rada kaardil, 10.7km/linnulennult

 

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.
 • Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716