Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

Pärnu Rogain

Asukoht

Pärnu, Niidu park

Vaata kaardil

Rajameister

Sander Blehner

Kaart

  1. Kaart

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele ja o-matkale
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
15:15 Ratta klassi kontrollaja lõpp
16:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
16:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Võistlusinfo

Võistluskeskus asub Niidu pargis. Parkimise ja keskuse vahe on 400m.

Välitualetid asuvad nii parklas, kui ka võistluskeskuses.

Ajakava

10.00 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 Infotund rogaini kohta (rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms (osavõtt    vabatahtlik))
11.30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele radadele
12.00 Start põhiklassidele ja o-matkale
12.15 Start Pereklassile ja rattarajale
14.45 Pereklassi kontrollaja lõpp
15.15 Rattaraja kontrollaja lõpp
15.40 Rattaraja orienteeruv autasustamine
16.00 Kontrollaja lõpp põhirajal
16.30 Põhiraja orienteeruv autasustamine

 

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number! Stardiprotokoll LINK!

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata! Kui haaknõelad ununevad, siis palun küsige neid sekretariaadist. 

Kuna kõikidel radadel on 46 kontrollpunkti (KP), siis on vajalik vähemalt 50 mälupesaga SI-kaart. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999. Mahutavusega seotud proteste ei rahuldata.


Kõikidest vigadest palume teada anda sekretariaat@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel palun samuti saata kiri sekretariaat@seiklushunt.ee. Äärmisel vajadusel saab muudatusi teha ka kohapeal. 

Kaart

1:15 000 (1 cm kaardil on 150 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 5 meetrit. Kaardilehe suurus on 310*562mm . Kaardi autor – Sander Blehner, 2021. Alusmaterjalid: Maa-amet.
Kaart on trükitud veekindlale paberile.
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse, peab kokku voltima. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).  Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaast (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega. Viljapõllud pole viirutuse alla pandud, kuid see ei tähenda, et sealt võib üle joosta!
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.
 

Rajameistri, Sander Blehneri, kommentaar:

Maastik vaheldub tiheda liiklusega tänavatest kuni metsa vaikuseni.
Suuri 4 realisi teid ja tänavaid tohib ületada kas tunnelite või ülekäiguradade kohalt.
Muud kohad on kas piiretega takistatud või ohtlikud. Palun jälgida liikluseeskirju ja ületada teid ohutult.

Võistluskeskuse lähedal olevad suured keelualad tähistavad Niipargi Looduskaitseala ja seal on kuni juuli kuuni liikumiskeeld.

Maastikul on 45 kontrollpunkti ja kõigi KP-de rada 35+ km (linnulennult). O-matka raja pikkus on linnulennult 13km, mööda teid umbes 16.5km.
Igale poole rattaga KP-ni ei saa, kuigi pika heinaga sihid on valdavalt sõidetavad.
Kaardile jätsin kandmata kaduvad (heina)rajad ja linnalähedased ekstreemsed MTX metsarajad.
Need on kohati väga ohtlikud. Ratas käekõrval liikumine väga raske, sõitmine täiesti hullus.
Pigem mitte kedagi otse rajavalikuga (kuigi neid tegelikult ei tohikski olla) lõksu meelitada, veel hullem, et seal keegi väga halvasti kukuks.

 

Keelualad ja keelatud objektid

  • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
  • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja põllud. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
  • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
  • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine

Stardikorraldus

Võistluskaartide kättesaamine toimub stardikaare alt kõikidele radadele kell 11:30. Kaardid on kokku rullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonna number. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI pulk randmele kinnitatud ja nullitud. 

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 46. Punktide väärtused varieeruvad kahest kuueni. Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!

Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.

Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.

Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

HoneyPoweri rogainipakett:

Telli Honeypoweri lehelt endale rogainipakett ja saa kätte see koos stardimaterjalidega! Ostu sooritades vali transpordi sektsioonis “kättesaamine mõnel Seiklushundi üritusel” ja lisame tooted teie stardimaterjalidesse! LINK!

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist! 

Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning salatikauss. Palun võta kaasa oma söögiriist!

Pesemisvõimalus puudub, kuna alles hiljutised piirangud seda ei lubanud. Võimalik on end loputada jõevees, parkla kõrval. 

Nännimüügist on võimalik soetada matkanõude komplekte, buffe, peapaelu, HoneyPoweri geele ja batoone. Lisaks on ka üleval väike valik Spordipood Duncan.ee tooteid. 

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses Pere ja Kurmo Rattaäri klassidele orienteeruvalt 15.40, põhiklassidele 16.30. 

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata. Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716