Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

Pärnu Rogain

Asukoht

Martensi väljak, Pärnu

Vaata kaardil

Rajameister

Sander Blehner

Kaart

  1. Kaart

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
15:15 Ratta klassi kontrollaja lõpp
16:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
16:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Lisainfo

Võistluskeskus asub Martensi väljakul, Pärnus. Info, registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi telgis – GOOGLE MAPS!

Parkida saab võistluskeskuse lähedal olevasse parklasse. Lähemal olevad parklad on tasulised ( 1 tund 1 €, 1 päev 5 €). Tasuta parkla asub jõe ääres (Lai 10, skeemil rohelise märgiga).

Võistluskeskuses on võimalik kasutada välitualette.

Võistluspäeva ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
15:15 Ratta klassi kontrollaja lõpp
16:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
16:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number! Stardiprotokoll on korraldaja kodulehel.

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata! Kui haaknõelad ununevad, siis palun küsige neid sekretariaadist. 

Kuna kõikidel radadel on 46 kontrollpunkti (KP), siis on vajalik vähemalt 50 mälupesaga SI-kaart. See tähendab, et ei sobi SI-kaardid numbritega 1 – 499 999 ja 2 000 000 – 2 999 999. Mahutavusega seotud proteste ei rahuldata.

Kõikidest vigadest palume teada anda sekretariaat@seiklushunt.ee . Võistluskaaslase vahetumisel palun samuti saata kiri sekretariaat@seiklushunt.ee.  Äärmisel vajadusel saab muudatusi teha ka kohapeal.

Kaart

1:15 000 (1 cm kaardil on 150 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 2.5 meetrit. Kaardilehe suurus on 29,7cm x 54cm. Kaardi autor – Sander Blehner 2021-2022. Alusmaterjalid: Maa-amet.
Kaart on trükitud veekindlale paberile.
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees). 

Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaast (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega.
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.

Rajameistri, Sander Blehneri, kommentaar:

Selle aasta rogainimaastik on valdavalt linnas, kuigi sekka satub äärelinna metsikumat loodust.

Üldiselt võib ju arvata, et Pärnu on lame, seepärast otsisin välja linna kõrgemad tipud ja vaated.

Suvel on Pärnus palju külalisi ja liiklus on tihe. Suuri 4-realisi teid ja tänavaid tohib ületada kas tunnelite või ülekäiguradade kohalt. Muud kohad on kas piiretega takistatud või ohtlikud.

Võistluskeskus asub Pärnu südalinnas ja ümber keskuse on ka tiheda liiklusega tänavad.

Palun jälgida liikluseeskirju ja ületada teid ohutult.

Kui võistluspäeval tuleb väga kuum ilm, siis on võimalik ennast ka rannas mõnusa suplusega kosutada. Osad KP-d pandud sobivalt lähedale merele. Nii Pärnu kui ka Sauga jõgi on keeluala, ehk siis üle ujumine keelatud.

Maastikul on 45 kontrollpunkti ja kõigi KP-de läbimise rada 32+ km (linnulennult).
Matkaraja pikkus on 11km linnulennult.
Igale poole rattaga KP kõrvale ei saa, kuid mõni samm turnimist ja oledki kohal.

Sileda linnatossu asemel soovitaksin veidi suurema mustriga jooksujalanõusid.

Keelualad ja keelatud objektid

  • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
  • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja põllud. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
  • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
  • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine

Stardikorraldus

Kõik võistkonnad saavad 11:30 oma kaardid kätte stardialast. Kaardid on kokku rullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonna number. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI pulk randmele kinnitatud ja nullitud. 

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 45 Punktide väärtused varieeruvad kahest kuueni. Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

GPS jälgimine: https://sportrec.eu/gps/parnu-rogain-2022

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!

Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.

Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.

Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist! 

Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit.

Võistluskeskuses puudub pesemise ja riiete vahetamise võimalus!

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest!

Sekretariaadist on võimalik soetada ka HoneyPoweri geele ja batoone.

Pakihoid

Võistluskeskusesse on võimalik jätta hoiule oma pakid ja autovõtmed!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 16.30. 

Peale autasustamist toimub TOP3 võistkondadega live studio arutelu võistluse analüüsiga. Live ülekanne tuleb Seiklushundi Facebooki lehele!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata. Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Toetajad

Rattaklassi võitjaid premeerib Kurmo Rattaäri. Auhinnad on välja pannud ka meie teised head koostööpartnerid Spordipood Duncan.ee, HoneyPower ja Värska Originaal.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716