Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

Türi Rogain

Rajameister

Urmo Liblik

Kaart

  1. Kaart

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele ja O-matkale
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
14:45 Ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele
16:00 Live studio TOP3 võistkondadega

Lisainfo

Võistluskeskus asub Türi spordihoone juures!
Info, registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi telgis. Google mapsi link!

Parkida saab võistluskeskuse lähedal olevasse parklasse ning teede äärde. Vaata skeemi! Võistluskeskuses on võimalik kasutada välitualette.

Võistluspäeva ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele ja O-matkale
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE klassi kontrollaja lõpp
14:45 Ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasustamine kõikidele klassidele
16:00  Orienteeruvalt LIVE Studio TOP3 võistkondadega.

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number! Stardiprotokoll ilmub ürituse kodulehele hiljemalt neljapäevaks!

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata! Kui haaknõelad ununevad, siis palun küsige neid sekretariaadist. 

Kuna kõikidel radadel on 40 kontrollpunkti (KP), siis on vajalik vähemalt 50 mälupesaga SI-kaart. Mahutavusega seotud proteste ei rahuldata.

Muudatused

Kõikidest muudatustes palume teada anda katre@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel palun samuti saata kiri katre@seiklushunt.ee. Äärmisel vajadusel saab muudatusi teha ka kohapeal. 

Kaart

1:17 500 (1 cm kaardil on 175 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 2.5 meetrit. Kaardilehe suurus on 33x49cm.

Kaardi autor – Marek Karm, 2021. Alusmaterjalid: Maa-amet. Kaart on trükitud veekindlale paberile. 

O-matka distants on 10km linnulennult!
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).  Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaast (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega. 
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.
 

Rajamestri, Urmo Libliku, kommentaar:

Türi Rogain maastik hõlmab enamasti väikelinna ala, mida omakorda läbib looklev Pärnu jõgi ja mille lähedusse jääb ka piisavalt metsa ning isegi üks kõrgem küngas. Lisaks jääb rajale nii mõnigi vana vesiseki vare ja mõisahoone ning lisaks jookseb Türi kõrvalt otse Pärnu jõkke ka Prandi jõgi. Rogaini maastikult jookseb läbi Tallinn-Viljandi raudtee, peatusega Türi vaksalihoone juures, mille läheduses on mõned aruvedurid, et meenutada natuke raudtee ajalugu.

Kunagi oli Türil ka eesrindlik puupapivabrik, mis hiljem kuulus Türi metsakombinaadile. Hetkel on küll hooned lagunenud ja aktiivset tegevust ei toimu siis endiselt on linna ümber piisavalt ilusta metsa, kus orienteerujad saavad seegi kord end proovile panna.

Rajameistrina kohtasin metsas nii kitsesid, rebast, oravat kui ka ühes suuremas kraavis ujuvat kobrast, kes tõstis vaid pea, et näha, mis väljaspool vesist sängi toimub – pannes aga tähele, et ohtu ei varitse, toimetas omasoodu edasi nii nagu ka rajameister, kes liikus edasi, et uusi ja huvitavaid punktikohti leida. Rada planeerides ja maastikul töid tehes pikema perioodi vältel oli aga selge seegi, et metsa olukord muutus pidevalt. Nimelt tekkis pidevalt juurde uusi väiksemaid ja suuremaid raiesmikke. Heameelt valmistas muidugi see, et Türi linnas oli Tolli mets endiselt alles ning linnarahvas sai mõnusalt oma suusakilomeetrid seal mõõta, sest suusarajad metsa vahel olid ideaalses olukorras ja mets mõnusa lumevaiba all. 

Positiivne oli näha sedagi, et paljud inimesed nii üksi kui peredega käisid metsas lihtsalt jalutamas ning nii mõneski kohas olid väga sügavad jäljed lume sisse kõnnitud, mis näitab omakorda seda, et inimestele meeldib metsas viibida ja saada eemale linnakärast ning nautida seda ilusat Eestimaa loodust oma kaunite metsadega. Sama saavad varsti kogeda ka kõik Seiklushundi rogainisarjas osalejad, kes võtavad ette Türi Rogaini seikluse – kohtumiseni kevadpealinnas Türil! Teisipäevase seisuga on põllud ja metsad ühtlase lumekatte all ning lumel on peal tugev koorik!

Paul Poopuu pildid maastikult (16.03): https://drive.google.com/drive/folders/1kyxKREQ5-v2qjUWUOfxtHY_1-usLV6gP?usp=sharing
Eelinfo Paulilt: “Lund on 20-30 cm, metsa all veidi vähem (olenevalt metsa tihedusest). Lumi kandis jalgsi kõndijat kõikjal (kell oli 13.00). Mustkattega teed enamasti puhtad, väiksemad kruusakattega teed jäised või siis kohati ka juba lahti sulanud ja väga porised. Jõed ja ojad jäävabad, kraavide seis erinev, kohati vesi, kohati jää ja lumi.”

Keelualad ja keelatud objektid

  • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
  • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja põllud. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
  • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.

Stardikorraldus

Kõik võistkonnad saavad 11:30 oma kaardid kätte stardialast. Kaardid on kokkurullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonna number. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI pulk randmele kinnitatud ja nullitud. 

STARDIPROTOKOLL!

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 40. Punktide väärtused varieeruvad kahest viieni Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

GPS jälgimine

https://sportrec.eu/gps/1h2m75r

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!

Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.

Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.

Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist! 

Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit. 

Pesta ja riideid vahetada on võimalik Türi spordihoones.
Sekretariaadist võimalik soetada HoneyPoweri geele ja batoone.

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest! 

Toitlustaja, Veski Külalistemaja, pakub võimalust osta ka kohvi, teed ning saiakesi!

Pakihoid

Võistluskeskusesse on võimalik jätta hoiule oma pakid ja autovõtmed!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 15.30. 

Peale autasustamist toimub TOP3 võistkondadega live studio arutelu võistluse analüüsiga. Live ülekanne tuleb Seiklushundi Facebooki lehele!

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata. Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Toetajad:

Rattaklassi võitjaid premeerib Kurmo Rattaäri. Lisaks on auhindu meie teistelt toredatelt koostööpartneritelt: Spordipood Duncan.ee, HoneyPower, Värska Originaal.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716