Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

8h Pähni treeningrogain

Asukoht

RMK Pähni külastuskeskus

Vaata kaardil

Rajameister

Taavi Tatsi

Kaart

  1. Map

Ajakava

08:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
09:00 Kaartide kättesaamine põhiklassidele
09:10 Infotund rogaini kohta
10:00 Start põhiklassidele
11:00 Võistluskaartide kättesaamine PERE, RATTA ja orienteerumismatka klassidele
12:00 Start klassidele PERE, Ratas ja orienteerumismatkale
16:00 PERE klassi kontrollaja lõpp
17:00 Ratta klassi kontrollaja lõpp
18:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp

Võistlusinfo

Võistluskeskus asub RMK Pähni külastuskeskuses – Google mapsi link!
Info, registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses sekretariaadi lauast. 

Võistluspäeva ajakava

08:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine (rendipulkade)
09:00 Kaartide kättesaamine põhiklassidele
09:10 Infotund rogaini kohta
10:00 Start põhiklassidele
11:00 Võistluskaartide kättesaamine PERE, RATTA ja orienteerumismatka klassidele
12:00 Start klassidele PERE, Ratas ja orienteerumismatkale
16:00 PERE klassi kontrollaja lõpp
17:00 Ratta klassi kontrollaja lõpp
18:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp

Stardimaterjalid

Rinnanumbreid ei kasutata. Sekretariaadist tuleb läbi käia kõigil, et kontrollida oma SI pulga numbrid ja võtta käepaelad pulga kinnitamiseks ümber randme. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse

Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. 

Kõikidest vigadest palume teada anda sekretariaat@seiklushunt.ee. Võistluskaaslase vahetumisel palun samuti saata kiri sekretariaat@seiklushunt.ee. Äärmisel vajadusel saab muudatusi teha ka kohapeal. Stardiprotokoll: LINK!

Kaart

1:25 000 (1 cm kaardil on 250 m looduses), samakõrgusjoonte vahe 5 meetrit. Kaardilehe suurus on 536x420mm . Kaardi autor – Markus Puusepp, 2018-2021. Alusmaterjalid: Maa-amet.

Palume osalejatel kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaast (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega. 

NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad rohelise rastriga tihedamad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.

Rajameistri, Taavi Tatsi, kommentaar:
Enamus kasutusel olevast maastikust peaks olema tuttav viimase kolme aasta jooksul Seiklushundi sügisrogainil käinutele. Pähni riigimetsamassiiv on platoo vana sihivõrguga ning kontrollpunktid väga vilunud orienteerumistehnikat üldiselt ei nõua. Krabi küla pool ilmuvad juba väiksemad reljeefivormid, mis Paganamaal muutuvad juba tõsisteks suurvormideks ehk Vanapagana „tegutsemisjälgedeks“ ning siin on vaja juba reljeefi ja sookeste vahel keskendunumalt navigeerida. Läti embuses olev Tsiamäe „saabas“ on esmakasutuses tehnilisem väike maastikuosa, kuhu jäävad nii mõnedki väärtuslikud kontrollpunktid. Võistlusala edelaosas on Borodino küla (Filmi Vargamäe) oma reljeefirohke vähemajandatud metsaga, kuhu tublimad kindlasti oma kaardilugemisoskust proovile panema lähevad. 

Kontrollpunkte on kokku 42, lisaks 2 joogipunkti. Linnulennult peaks kõigi kontrollpunktide läbimise planeerijad arvestama ligikaudu 52km joonepikkusega.

Matkaversioon Pähni rogainist (12KP ja 17,5km linnulennult) kasutab käsipuuna ära valge-rohe-valgega tähistatud RMK matkatee marsruuti ning käib ära nii Pähni metsa kõlakodades kui Paganamaa Piirioru veerel, kus saab soovi korral Liivajärves end sooja vette kasta.

 

Keelualad ja keelatud objektid

  • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
  • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja põllud. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
  • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.

Stardikorraldus

Võistluskaartide kättesaamine toimub stardikaare alt põhiklassi osalejatele kell 9:00 ja PERE, RATTA ja orienteerumismatka klassidele kell 11:00. Kaardid on kokku rullitult maha asetatud. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI pulk randmele kinnitatud ja nullitud. 

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid, mida on rajal kokku 42. Punktide väärtused varieeruvad kahest kuueni. Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 23=2 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!

Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.

Rajal on kaks joogipunkti, kuid soovitame kindlasti oma vesi kaasa võtta, sest lubab palavat ilma! Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.

Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

GPS jälgimine:  https://sportrec.eu/ui/#1gfgq3g

HoneyPoweri rogainipakett

Telli Honeypoweri lehelt endale rogainipakett ja saa kätte see koos stardimaterjalidega! Ostu sooritades vali transpordi sektsioonis “kättesaamine mõnel Seiklushundi üritusel” ja lisame tooted teie stardimaterjalidesse! LINK!  Valikus ka 10h pakett: LINK!

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist! 

Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning pilaff. Palun võta kaasa oma sööginõud ja söögiriistad!

Peale võistlus on võimalik kere kuumaks kütta Pähni külastuskeskuse saunas ja loputada end kohalikus järves.

Nännimüügist on võimalik soetada matkanõude komplekte, buffe, HoneyPoweri geele ja batoone. Lisaks on ka üleval väike valik Spordipood Duncan.ee tooteid. 

Autasustamine

Treeningrogainil autasustamist ei toimu! 

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;

Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;

Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;

Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.

Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.

Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata. Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.

Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716