Seiklushunt
Sarja Rogain logo

Rogainid

STIHL x SH Valga-Valka rogain

Rajameister

Joosep Tammemäe

Kaart

Ajakava

10:00 Võistluskeskuse avamine, stardimaterjalide jagamine
11:10 Infotund rogaini kohta
11:30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele klassidele
12:00 Start põhiklassidele
12:15 Start klassidele PERE ja Ratas
14:45 PERE Ja Ratta klassi kontrollaja lõpp
15:00 Põhiklasside kontrollaja lõpp
15:30 Orienteeruvalt autasutamine kõikidele klassidele

Nimisponsor

Suurtoetaja

Toetajad ja partnerid

ENG instructions

Lisainfo

Võistluskeskus ja parkimine

Võistluskeskus asub Valga Spordihalli juures.
Parkimine toimub lähedal olevates parklates ning tänavate ääres. Palume jälgida parkimiskorralduse viitasid!

Võistluspäeva ajakava

10.00 Stardimaterjalide väljastamine
11.10 Infotund rogaini kohta – rogaini lühitutvustus, leppemärgid, planeerimine jms (osavõtt vabatahtlik)
11.30 Võistluskaartide kättesaamine kõikidele radadele
12.00 Start põhiklassidele ja orienteerumismatkale
12.15 Start rattarajale ja pereklassidele
14.45 Pereklassi kontrollaja lõpp
14.45 Rattaraja kontrollaja lõpp
15.00 Rattaraja orienteeruv autasustamine
15.00 Kontrollaja lõpp põhirajal
15.30 Orienteeruv autasustamine

Stardimaterjalid

Võistlusmaterjalid koos renditud SI-dega saab kätte sekretariaadist. Kõik SI-pulgad, sh ka renditud SI-d, palume nullida ning kontrollida stardialasse sisenemisel! Nullimata SI-pulkade korral tulemus tühistatakse.

Stardimaterjalide kotis on võistlusnumbrid ja käepaelad SI-de randmele kinnitamiseks. Käepaelaga randmele kinnitamine tagab võrdsed võimalused kõikidele osalejatele ja selle, et SI-pulk ei kao ära! Käepaela kasutamine on kohustuslik!
Sinine käepael on rendipulgale ja kollane käepael isiklikule pulgale. Purunemise vältimiseks on soovitatav käepael üle teipida. Stardimaterjalide väljastamise kiirendamiseks palume eelnevalt stardiprotokollist järgi vaadata oma võistkonna number! Stardiprotokoll ilmub ürituse kodulehele hiljemalt neljapäevaks!

Rõhudes taaskasutusele, palume osalejatel võtta kaasa enda haaknõelad rinnanumbri kinnitamiseks! Haaknõelad on pärast finišit võimalik jätta ka ajavõtu laual olevasse karpi, et need uuesti ringlusesse saata!

Kõikidel radadel on 39 kontrollpunkti (KP).

Kaart

Kaardi mõõtkava on 1:15 000 ja kõrgusjoonte vahe 2.5m
Kaardi joonistas Marek Karm, parandused Joosep Tammemäe. Alusmaterjalid: Maa-amet

Kaardilehe suurus on 55x32cm.

Kaart on trükitud veekindlale paberile.
Soovi korral saab kaardi pista kaardikilesse. Kaardikile saab iga võistkond koos stardimaterjalidega (stardimaterjalid on kile sees).

Palume osalejail kinni pidada kaardi keelavatest leppemärkidest ehk õuealadest, eramaadest (samblaroheline) ning muudest keelualadest (violetne püstviirutus). Seda ikka selleks, et tagada võistluse ausus ja head suhted kohalike elanike ja maaomanikega.
NB! Rogainikaardile kohaselt ei kajasta kaart metsa läbitavust – valge värviga on kajastatud nii ilus männimets kui energiavõsa. Raiesmikud ja poollagedad noorendikud on näidatud valgete mummudega kollase leppemärgiga.

Kohustuslik varustus

Kuna Valga-Valka rogain toimub kahe naaberriigi pinnal, siis on kõigil osalejatel kohustuslik endaga ID-kaart või muu isikut tõendav dokument rajale kaasa võtta!

Rajameistri kommentaar

Valga/Valka rogaini maastik pakub piisavalt vaheldust, unustamaks kas tegemist oli linna või nö metsa rogainiga. Magusamad punktid viivad osalejaid linnatänavatelt maha ning võistluskeskuse keskmest igasse ilmakaarde. Maastik oli nädal enne võistlust pigem kuivem kui võinuks arvata, mis ei pruugi tähendada, et igast sillast kuiva jalaga üle pääseb. Kraave sai valdavalt ületada päästerõngata, mõnel juhul tuli kasuks teha väike haak või turnida mööda puid. Seejuures kaarti poolitava Pedeli jõe ületamiseks ei tekkinud soovi, vool on kiire ja vett palju. Jõe ületamine on ka võistlusel keelatud, sest jõe ületus sillata tähendab pigem ujumist kui põlvini või puusani kastmist. Veel tärkamata taimkate soosib ratturite mõnusamat liikumist maastikul, siiski tuleb ratturitel arvestada, et kui punkt on kaardil metsas, siis on ta metsas ja rattaga seal liikumine võib olla omajagu tülikas. Selliseid punkte ei ole liiga palju. Rajad on valdavalt liigeldavad. Kokkuvõteks usun, et rada on piisavalt vaheldusrikas, mõõdukas vahekorras linna ja metsamaastiku vahel ning mitte liiga märg.

Kõiki punkte läbiv linnulennuline teekond on natukene alla 31km. Matkaringi reaalseks pikkuseks peaks tulema ca 11km. Raudtee ületamisel olla palun äärmiselt ettevaatlik ning järgida korraldajate poolt kaardile märgitud keelualasid!
Rajameistri telefonist galerii: LINK!

Keelualad ja keelatud objektid

 • Samblarohelisega märgitud hoovid, õuealad, aiamaad jm sisenemiskeeluga piirkonnad. Lisaks kõik muud kaardil tähistamata peenramaad, õuealad vm objektid, millesse sisenemine või mille rikkumine pole ei moraalne ega seaduslik.
 • Violetse püstviirutusega tähistatud alad, sh suuremad tänavad ja ehitusobjektid. Maastikul antud keelualasid tähistatud ei ole.
 • Kõrged aiad, müürid vms takistused, mille ületamine võib olla potentsiaalselt tervist kahjustav või rikkuda omaniku huve.
 • Kõikide musta kaldajoonega tähistatud veekogude ületamine.

Stardikorraldus

Kõik võistkonnad saavad 11:30 oma kaardid kätte stardialast. Kaardid on kokkurullitult maha asetatud. Rullil on kirjas võistkonnanumber. Igale võistkonnale on planeerimiseks üks lisakaart. Pärast kaartide kättesaamist võib suunduda planeerima stardialast eemale (nt autosse), kuid ei tohi suunduda rajale. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 10 minutit enne starti stardialas. Stardialasse sisenedes kontrollivad kohtunikud, et kõikidel võistlejatel oleks SI-pulk randmele kinnitatud ja nullitud. Rajale toimub ühisstart stardikaare alt põhiklassidele 12.00 ja PERE ja Ratta klassidele 12:15

Punktiarvestus

Kõikidel klassidel on samad kontrollpunktid. Punktide väärtused varieeruvad kahest-viieni! Väärtust näitab punkti tunnuskoodi esimene number (näiteks 34=3 punkti ja 56=5 punkti). Kontrollaja ületamist trahvitakse punktide mahaarvamisega: kuni 1 minut hilinemist -1 punkt, iga täisminuti ületamise eest lisaks -1 punkt. Pärast kontrollaega võetud punktid lähevad arvesse! Kontrollaja ületamisel enam kui 30 minuti võrra tulemust ei arvestata.

GPS jälgimine

https://sportrec.eu/gps/valga-rogain-2023

Lisa

Kõik võistlejad võtavad osalemisega kohustuse järgida liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja vastutavad nende rikkumise eest seaduses sätestatud korras (s.h. õnnetusjuhtumite korral)!
Kui mõni kontrollpunkt on ära varastatud või rikutud, siis palume sellest koheselt teatada kaardil olevale telefoninumbrile.
Rajal joogipunkte ei ole – soovitatav on vesi endaga kaasa võtta. Soovitame seda teha kas vöö ümber kinnitatavas pudelivöös, seljakotis (camelbagis) või muul taolisel moel.
Võistluskeskuses on olemas valvega pakihoid ja sinna saab jätta hoiule ka autovõtmed.

Pärast võistlust

Pärast lõpetamist palume kohe suunduda tulemuste mahalugemisse. Kuna rogainil lõpetab enamik osalejaid samal ajal, siis võib tekkida mahalugemises järjekord. Palume mõistvat suhtumist!
Igale lõpetajale on finišis Värska Originaali vesi ning soe toit.

Pesemine

Pärast võistlust on Valga Spordihallis võimalik pesta, saunatada ja riideid vahetada.

Toitlustus

Toitlustus toimub RINGO korduvkasutatavate kausside ja topsidega. Palun paigutada need pärast söömist õigesse kotti ning eelnevalt puhastada toidujäätmetest!
Sekretariaadist on võimalik soetada ka HoneyPoweri geele ja batoone.

Toitlustust aitab pakkuda Veski Külalistemaja ning lisaks saab osta neilt kohapealt ka kohvi ja saiakesi!

Pakihoid

Võistluskeskuses asub pakihoiu telk, kuhu saab soovi korral jätta enda isiklikke asju, autovõtmeid jms!

Autasustamine

Autasustamine toimub võistluskeskuses orienteeruvalt 15.30. Autasustatakse MM, NN, MN kolme paremat võistkonda ja ülejäänud klassides vaid võitjaid. Pere- ja matka klassis võitjaid ei autasustata, vaid loositakse kõikide klassis osalenud võistkondade vahel välja loosiauhindu.
Võistkond osaleb kõikides võistlusklassides, mille tingimused täidab. Teisisõnu – 45 klassis osalejad võivad murda end ka põhiklassis poodiumile!

Võistlusklassid, tingimused, kontrollaeg

Osaleda võivad 2-5 liikmelised võistkonnad. Põhiraja kontrollaeg on 3 tundi, rattarajal 2.5 tundi ja pereklassis 2.5 tundi.

Lisatud on ka klass orienteerumismatk, kus individuaalosalejad saavad liikuda korraldajate poolt kaardile ette märgitud rajal. Raja koostamisel on võetud eesmärgiks ühendada huvitavamad punktid ning hoida orienteerumine kõigile võimetekohasena. Lubatud on liikuda ka koos sõbraga/sõpradega. 

Võistlusklass Tingimused Kontrollaeg
MM Põhiklass mehed 3 tundi
NN Põhiklass naised 3 tundi
MN Põhiklass mehed ja naised 3 tundi
MM45 Mehed vähemalt 45a (sünniaasta 1978 ja varem) 3 tundi
NN45 Naised vähemalt 45a (sünniaasta 1978 ja varem) 3 tundi
MN45 Mehed ja naised vähemalt 45a (sünniaasta 1978 ja varem) 3 tundi
RATAS Sõltumata soost ja vanusest, abivahendina ratas 2.5 tundi
PERE Vanusepiiranguta, vähemalt kahest erinevast põlvkonnast VÕI kõik võistkonnaliikmed ühest perest kuni 16a (sünniaasta 2007 või hiljem), võib kasutada ratast 2.5 tundi
Orienteerumismatk Individuaalosalejad Ettemärgistatud rada kaardil ca 11km

Registreerimine

Registreerimine rogainile toimub registreerimiskeskkonnas: https://eventor.ee/valga-rogain23
Tervele sarjale registreerimine: https://eventor.ee/seiklushunt-rogain23

Eraldi ülekannet tehes:
Rekvisiidid: EE472200221061466747 Swedbank, MTÜ Seiklushunt
Selgitusse märkida Võistleja nimi/Valga-Valka rogain (näiteks Mart Mets/Valga-Valka rogain).

Võimalik on tasuda ka Stebby kaudu. Selleks tuleb võistleja meie registreerimiskeskkonnas registreerida, kuid mitte tasuma suunduda. Seejärel soetada antud ürituse pilet Stebby keskkonnas.
Terve sari: https://app.stebby.eu/event/6370
Valga-Valka rogain: https://app.stebby.eu/event/6372

(Stebby on ainult maksevahend, registreerimiskeskkonnas (eventor.ee) tuleb ennast ka kindlasti registreerida, kuid seal siis mitte tasuda (kui soov läbi Stebby tasuda). Korraldaja kontrollib ise käsitsi teatud aja tagant Stebby makseid ja märgib seejärel registreerimiskeskkonnas osalejad “tasutuks”.)

NB! Kui soovid arvet ja/või arvega tasuda, siis palun ära registreerimiskeskkonnas makselingiga maksa. Kirjuta sellest soovist dora@seiklushunt.ee ja siis tasu arve alusel eraldi ülekandega!

*30% soodustusega osavõtutasud noortele alla 20 a. (k.a) kasutades sooduskoodi SHNOOR ja seenioridele alates 60 a. (k.a) kasutades sooduskoodi SHSEENIOR.

Registreerides ja stardimaksu tasudes osaleja:

 • Nõustub käesoleva lisainfoga, üldjuhendiga ja korraldaja poolt kehtestatud tingimustega;
 • Nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse vastavalt Eesti seadustele ja normidele;
 • Nõustub, et talle saadetakse e-mailile korraldaja poolt infokirju;
 • Nõustub, et üritusel võidakse temast teha fotosid;
 • Veendub, et on piisavalt treenitud ja terve spordisündmusel osalemiseks.

Korraldaja õigused

 • Korraldajal on õigus vastavalt vajadusele viia juhendis sisse muudatusi.
 • Korraldajal on õigus diskvalifitseerida finišiprotokollis osalejad, kes ei järgi ürituse juhendit või võistlusreegleid.
 • Korraldajal on õigus kasutada üritusel tehtud fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.
 • Ürituse ärajäämisel korraldajast mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata.
 • Registreerinud võistleja/võistkonna mitteosalemisel osavõtumaksu ei tagastata.
 • Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee.

Liitu uudiskirjaga

Ole kursis meie tegemistega maalt ja merelt!

Kontakt

Tartumaa, Tartu vald, Pupastvere, Männi
60523
info(ät)seiklushunt.ee
+372 5821 1203

Rekvisiidid

MTÜ Seiklushunt
Registrikood: 80381192
EE472200221061466747 Swedbank
KMKR number EE102603716